V letošnjem šolskem letu 2020/2021 smo že devetnajstič izvedli vseslovenski haiku natečaj za osnovnošolce. Tematsko je bil povezan z našimi hribi, gorami in izleti v naravo. Čas korone in pouka na daljavo ni bil ravno spodbuden, pa vseeno smo s sodelovanjem skoraj 20 slovenskih šol zelo zadovoljni. Spet se je več sto otrok ukvarjalo s pisanjem haiku poezije, seznanili so se z ustvarjalnostjo na videz preproste literarne zvrsti, ki pa od pišočega zahteva visoko stopnjo usmerjene pozornosti na tematiko in seveda »prisluškovanja« svojim občutkom, vtisom, doživljanju narave.

Najboljše haikuje bomo tudi letos natisnili v zborniku, ki pa ga bodo dodatno krasile fotografije mladih fotografov naše šole in tudi nekaterih drugih. Ob literarnem delu je namreč potekal tudi fotografski natečaj, prav tako s tematiko gorništva, izletov v naravo.

Naj posebej poudarimo, da je bil natečaj odprt od začetka šolskega leta do konca koledarskega leta, praktično v celoti v času pouka na daljavo, pa smo vseeno prejeli izjemno veliko lepih haikujev.

Predvsem veseli dejstvo, da smo v času koronske krize uspeli motivirati veliko učenk in učencev za kreativno delo, kar je bila vsekakor prijetna in dobrodošla popestritev šolskega dela na daljavo.

Zahvala za izvedbo gre tudi Posoškemu razvojnemu centru, ki nas je vključil v projekt Brati gore, ki ga podpira Stalni sekretariat Alpske konvencije.
Zbornik je že v pripravi za tisk in bo izšel v bližnji prihodnosti.

Haiku natečaj, razpis

Vodja natečaja Jože Štucin

 

Za invalide