POMEMBNEJŠI DATUMI PRI VPISU V SREDNJE ŠOLE  
SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI IN POGOJI VPISA  
MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITEV VPISA V SREDNJE ŠOLE  
MOŽNOSTI NADALJEVANJA ŠOLANJA  
   

UPORABNE SPLETNE STRANI

  1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

http://www.gov.si/

(delovna področja- izobraževanje, znanost, šolstvo- srednješolsko izobraževanje)

 

  1. Zavod za zaposlovanje

http://www.ess.gov.si/

(NCIPS- predstavitve poklicev, E-svetovanje)

 

  1. Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

 

  1. Predstavitev srednješolskih programov, štipendij, dijaških domov

http://www.dijaski.net

 

  1. Center za poklicno izobraževanje CPI

http://www.cpi.si/

 

  1. Spletni servis za poklicno izobraževanje

https://www.mojaizbira.si/

 

  1. Anketni vprašalnik KAM IN KAKO

Pri izbiri poklica si lahko učenci pomagajo tudi z računalniškim programom Kam in kako (https://www.kaminkako.si/kudos#/;. Aplikacijo ureja Zavod za zaposlovanje, prijava je brezplačna in časovno neomejena.

Reševanje vprašalnika je prostovoljno. Učenci se prijavijo z registracijsko številko, ki jo dobijo pri pedagoginji.

Aplikacija učencem omogoča:

  • oblikovati seznam primernih poklicev, ki so izbrani na podlagi učenčevih odgovorov,
  • raziskovati nepoznane poklice in razširiti znanje o že poznanih poklicih,
  • ugotoviti, kako priti do določenega poklica, kakšne so njegove značilnosti in katere veščine potrebuje zanje…

8. Vem, kam grem

https://www.vkotocka.si (gradiva- pripomočki in orodja)

 

 

Za invalide