Tel: 05 380 12 00 os.tolmin@guest.arnes.si

Poklicna orientacija

POMEMBNEJŠI DATUMI
SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI IN POGOJI VPISA
MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITEV VPISA V SREDNJE ŠOLE
MOŽNOSTI NADALJEVANJA ŠOLANJA

UPORABNE SPLETNE STRANI

1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
www.mizs.gov.si/
(delovna področja-direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih-srednješolsko izobraževanje)

2. Zavod za zaposlovanje
http://www.ess.gov.si
(NCIPS- predstavitve poklicev, E-svetovanje)

3. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/i

4. Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

5. Predstavitev srednješolskih programov, štipendij, dijaških domov
http://www.dijaski.net

6. MOVIT – Zavod za razvoj mobilnosti mladih
http://www.movit.si