Na Šolskem centru Nova Gorica bodo v sredo, 20. 11. 2019, organizirali tehniški dan za naše osmošolce.

Tehniški dan bo namenjen spoznavanju poklicev, in sicer bodo učenci spoznavali naslednja področja: lesarstvo, strojništvo, mehatronika, logistika, avtoservisna dejavnost, elektrotehnika (elektronika in energetika), računalništvo, tehniška gimnazija, zdravstvo, podjetništvo in ekonomija, živilstvo (slaščičarstvo, gastronomija), kmetijstvo in naravovarstvo.

Vsak učenec je izbral dve izmed ponujenih področij, izjemi sta zdravstvo ter podjetništvo in ekonomija, ki ju ni mogoče kombinirati z ostalimi področji. Dejavnosti bodo  potekale v skupinah v učilnicah praktičnega pouka in v šolskih laboratorijih,  praviloma od 8.30 do 12.00.

Učenci, ki jih zanimajo živilstvo, kmetijstvo in naravovarstvo, bodo poklice v tem času spoznavali na Biotehniški šoli v Šempetru pri Gorici.

Aktivnosti so zastavljene na način, ki učencem približa predstavo o poklicu in s tem olajša odločitev o nadaljnji izobraževalni poti.

Prevoz bo plačal Posoški razvojni center v okviru projekta Partnerstvo za kadre.

Objavila: Renata Perinčič