Tel: 05 380 12 00 os.tolmin@guest.arnes.si

INDIVIDUALNI  RAZGOVORI

Individualni razgovori s starši in učenci 9. razreda o poklicni odločitvi bodo v prostorih šolske svetovalne službe v četrtek, 18.1.2018, od 8.00 do 9.30 in od 15.00 do 17.00.

Če vam ura ali datum ne ustrezata, se lahko dogovorimo za drug termin. Pokličite na številko 3801 211.

Objavila: Renata Perinčič