Tel: 05 380 12 00 os.tolmin@guest.arnes.si

Pogovorne ure

Popoldanske pogovorne ure od 16.00 do 17:30
Predmetna in razredna stopnja
vsak 2. ponedeljek v mesecu
Oktober
9.10.2017
November
13.11.2017
December
11.12.2017
Januar
8.1.2018
Februar
12.2.2018
Marec
12.3.2018
April
9.4.2018
Maj
14.5.2018
Junij
4.6.2018
Predmetna stopnja – enkrat tedensko

UČITELJ

DAN

URA

PROSTOR

Mirjam Humar

torek

11.40 – 12.25

SLJ

Magda Juretič

petek

10.50 – 11.35

SLJ

Dolores Fon-Bon

petek

8.50 – 9.35

SLJ

Dolores Bončina

sreda

10.50 – 11.35

MAT

Petra Vitez Costantini

sreda

8.50 – 9.35

RAČ

Dragica Močnik

petek

10.50 – 11.35

MAT

Petra Drnovšček

ponedeljek

10.50 – 11.35

FIZ

Tadeja Zorč Čarga

sreda

8.50 – 9.35

RAČ

Meta Prezelj

ponedeljek

10.50 – 11.35

TJA

Erika Šturm

torek

8.00 – 8.45

TJA

Elizabeta Kenda

sreda

12.30 – 13.15

SLO (Juretič)

Nataša Jan Faletič

petek

8.50 – 9.35

ZGO (gimnazija)

Tanja Kavčič

petek

10.00 – 10.45

BIO

Irena Drole

petek

10.00 – 10.45

KEM

Livija Šušteršič

petek

10.00 – 10.45

GOS

Lijana Murovec

petek

8.50 – 9.35

ZGO

Martina Uršič

ponedeljek

11.40 – 12.25

GEO

Blanka Rot

ponedeljek

8.50 – 9.35

kabinet ŠPO

Matej Gaberšček

petek

8.00 – 8.30

kabinet ŠPO

Matjaž Costantini  petek  8.50 – 9.35  kabinet ŠPO
Lucijan Lavrenčič

ponedeljek

8.50 – 9.35

LUM

Jožek Štucin

ponedeljek

10.00 – 10.45

GUM

Igor Vrabl sreda  10.50 – 11.35

TIT

Denise Š. Rutar  ponedeljek  11.40 – 12.25

KNJIŽ

Daša Furlan  ponedeljek  11:40 – 12:25

KABINET

Saša Leban

ponedeljek

8.50 – 9.35

KABINET ŠPO

Razredna stopnja – enkrat tedensko

UČITELJ

DAN

URA

PROSTOR

Anja Klobučar

četrtek

10.00 – 10.45

kabinet DSP

Barbara Kovačič  torek  10.50 – 11.35  pevska učilnica
Barbara Štulc

sreda

10.50 – 11.35

5. b

Bogdana Švab

torek

8.00 – 8.45

PŠ Volče

Bojana Pitamic Rojc

četrtek

11.40 – 12.25

PŠ Kamno

Darja Bajt

četrtek

11.40 – 12.25

4. c

Eda Čufer

četrtek

10.50 – 11.35

kabinet DSP

Enisa Bizjak

ponedeljek

10.50 – 11.35

jedilnica

Jana Ipavec  sreda 10.00 – 10.45  4. a
Jožica Drole

četrtek

8.00 – 8.45

PŠ Volče

Melita Drol

torek

10.00 – 10.45

kabinet DSP

Mojca Torkar Pahor

torek

10.00 – 10.45

5. c

Petra Skomina

torek

10.50 – 11.35

jedilnica

Petra Šavli

ponedeljek

10.00 – 10.45

kabinet DSP

Peter Simčič

četrtek

10.00 – 10.45

4. b

Polonca Torkar Leban

torek

11.40 – 12.25

kabinet DSP

Renata Šavli

ponedeljek

 10.00 – 10.45

5. a

Špela Borovničar

četrtek

10.50 – 11.35

PŠ Kamno

Tanja Klobučar Mavri

sreda

8.00 – 8.45

4. c

Tanja Šušteršič

sreda

10.50 – 11.35

kabinet DSP

Tatjana Leban

torek

8.50 – 9.35

kabinet DSP

Vanja Krapež  sreda  10.00 – 10.45  kabinet DSP
Vera Klinkon

torek

11.40 – 12.25

večnamenski

Vida Rejec

sreda

11.40 – 12.25

kabinet DSP

Zalka Uršič

torek

10.50 – 11.35

kabinet DSP

Zora Lužnik

torek

8.00 – 8.45

PŠ Volče

Učitelji so ob učnih in drugih težavah dosegljivi tudi po dogovoru.