Planinski krožek 1. razred Tolmin

ČLANARINA ZA NOVE ČLANE

Vsak planinec je tudi član Planinskega društva Tolmin, ki nudi svojim članom določene ugodnosti: planinski dnevnik, vodnike na naših izletih, brezplačno prejemanje društvenega glasila Krpelj, plezanje v Gorniškem centru, enkratno brezplačno prenočevanje v koči na planini Razor… najpomembnejše pa je zavarovanje planinca.

Izletov se lahko udeležijo le planinci, ki imajo poravnano članarino za tekoče koledarsko leto, torej 2019. Novi člani poravnajo znižano članarino (3 evre), ki velja do novega leta. To lahko storijo kar na izletu samem.


 IZLET MLADIH PLANINCEV PRVIH RAZREDOV

SMER POHODA: ŠOLA – LOČE – PALUKČ – CERKVICA NAD ZATOLMINOM – SELCA – ZATOLMIN – TOLMIN

ZBOR:  V ČETRTEK, 24. OKTOBRA 2019 OB 13.30 URI PRED ŠOLO V TOLMINU.

POVRATEK: 16.00 DO 16.30 V PARK ZA CERKVIJO V TOLMINU.

HRANA: IZ NAHRBTNIKA (SOK ALI ČAJ, SENDVIČ, JABOLKO)

OBVEZNA OPREMA: PRIMERNA OBUTEV, PODLAGA ZA SEDENJE, KAPA, ROKAVICE, VETROVKA IN ZLOŽLJIV DEŽNIK.

PRIJAVE: DO SREDE, 23.10.2019 RAZREDNIČARKI ALI NA SPLETNI STRANI DO SREDE DO 10.00

VODJA IZLETA DARJA BAJT:                                                       RAVNATELJ:VLADIMIR MAVRI

ELEKTRONSKA PRIJAVA

 

Za invalide