Planinski krožek

V šolskem letu 2018/2019 bomo s planinskim krožkom nadaljevali. Izleti bodo potekali ob sobotah, razen dveh dejavnosti  in enega izleta, ki bodo med tednom v popoldanskih urah. Program posameznega izleta bodo učenci prejeli pred vsakim izletom. Vsi mladi planinci bodo nadaljevali z beleženjem izletov v dnevnik MLADI PLANINEC.

Mentorice smo v letošnjem letu predvidele avtobusne izlete na Slemenovo špico, Matajur, Ratitovec in Sabotin. Ostale aktivnosti bomo izvedli v Tolminu in bližnji okolici.


ČLANARINA PZS

Spoštovani starši!

Z začetkom novega koledarskega leta je potrebno poravnati tudi članarino za članstvo v Planinski zvezi Slovenije.

Člani Planinske zveze Slovenije imajo nekatere ugodnosti, o katerih si lahko preberete na spletni strani PZS. Najpomembnejše je zavarovanje, ki je všteto v članarino. Vsak planinec je tudi član Planinskega društva Tolmin, ki nudi svojim članom določene ugodnosti: brezplačno prejemanje društvenega glasila Krpelj, plezanje v Gorniškem centru, enkratno brezplačno prenočevanje v koči na planini Razor, vodnike na izletih…

Letošnja članarina znaša 7€. Članarino bomo mentorice pobirale med plezanjem, zato morajo planinci s seboj prinesti planinski dnevnik. Učenci, ki se plezanja ne bodo udeležili, bodo lahko članarino poravnali v tednu od 18.2 do 22.2.2019 pri svoji mentorici planinskega krožka, zato naj imajo denar in dnevnik s seboj.

Če učenci planinskega dnevnika še nimajo, ga bodo prejeli ob plačilu in vanj takoj nalepili znamkico, da se ne bo izgubila. Tisti, ki se bodo sedaj prvič včlanili v PZS, bodo domov prinesli tudi izjavo, ki jo boste izpolnili in nato vrnili.

Če so člani PZS tudi odrasli člani družine, je ta članarina za otroka še nekoliko nižja. Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno, zato starše prosimo, da znižano članarino poravnajo na sedežu PD Tolmin v času uradnih ur ali v športni trgovini Iglu in znamkico zalepijo v dnevnik.

Učenci, ki članarine ne bodo imeli poravnane, se žal ne bodo mogli udeleževati dejavnosti planinskega krožka na šoli (zaradi zavarovanja).
Za morebitne nejasnosti smo mentorice na voljo.

Lep planinski pozdrav.

Mentorice planinskega krožka:
Darja Bajt
Nuša Rutar
Bojana Pitamic Rojc
Špela Borovničar