V 6. A razredu smo obravnavali temo: moj odnos do okolja.

Pogovarjali in razmišljali smo o tem, kaj lahko sami storijo za naravo.

Prišli smo na idejo o plakatu, ki bo ljudi naprošal, da odnesejo rokavico ( pri kruhu, sadju) domov. Doma jo lahko na različne načine uporabijo. S tem bi zmanjšali uporabo drugih rokavic, zmanjšali kupe odpadkov.

Te plakate bomo ponudili trgovinam.