Pouk bo od 8. 3. 2021 dalje potekal za učence in učenke na enak način kot v tem tednu. Urnik ostaja enak. Neobvezni izbirni predmeti in izbirni predmeti šport se izvajajo na daljavo.

Po odloku Vlade RS, ki je začel veljati 5. 3. 2021, je obvezna uporaba mask v razredih (zaprtih prostorih) za učence od 6. razreda dalje, za mlajše pa priporočljiva.

Na zunanjih površinah šole je maska obvezna tudi za starše oz. osebe, ki prihajajo po otroke.

 

Vodstvo šole

Za invalide