Vlada RS je v petek, 18.9.2020, sprejela nov Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki je začel veljati v soboto, 19. 9. 2020.

Novi ukrepi bodo tako veljali tudi za našo šolo in sicer:

Na OŠ Franceta Bevka Tolmin in njenih podružnicah Kamno, Volče in PŠIUOPP je od vključno 21.9.2020   obvezna uporaba zaščitne maske v vseh prostorih in na vseh pripadajočih zunanjih površinah za:

  • za vse zaposlene (z izjemo spodaj naštetih v določenih situacijah),
  • vse obiskovalce (vsi starši in vsi drugi obiskovalci – vsi vstopajo samo po dogovoru in se vpisujejo v evidenco).

Zaščitnih mask ni treba uporabljati [UR 124/2020, 2257: 3. člen] in [Priporočila NIJZ]:

  • učencem od 1. do vključno 6. razreda, ko so v svojih učilnicah,
  • učiteljem pri poučevanju od 1. do vključno 6. razreda, če je pri dejavnosti možno zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje
  • učencem od vključno 7. do 9. razreda, če je pri dejavnosti možno zagotoviti vsaj 1,5 m medosebne razdalje

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na vseh zunanjih površinah (dvorišče, atrij, gozdiček, Brajda), če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra. [UR 124/2020, 2257: 2. člen]

Naši razredi so številčni, učilnice pa premajhne, da bi lahko zagotavljali zahtevane razdalje, zato prosimo, da učenci v šolo prihajajo z maskami, v nadaljevanju učnega procesa pa jih bodo uporabljali v skladu z učiteljevimi navodili.

Priporočamo uporabo pralnih zaščitnih mask.

Petra Vitez Costantini, ravnateljica