Neobvezni izbirni predmeti

V skladu z Zakonom o osnovni šoli učencem v 1. razredu in učencem od 4. do 9. razreda šola ponuja neobvezne izbirne predmete kot del razširjenega programa šole.

V 1. razredu mora šola obvezno ponuditi prvi tuji jezik, od 4. do 9. razreda pa obvezno drugi tuji jezik. 0d  4. do 6. razreda šola lahko ponudi tudi umetnost, računalništvo, šport ter tehniko.

Vsem tujim jezikom sta namenjeni 2 uri tedensko, ostalim predmetom pa ena ura tedensko. Učenec lahko izbere največ 2 uri tedensko.

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo.

Vključitev je prostovoljna, ko pa učenec predmet začne obiskovati, ga mora obiskovati celo šolsko leto. Na urniku bodo po rednem pouku.

Svojo izbiro bodo učenci napisali v anketi. Izvajali bomo predmete, kjer bo največ prijav. Učenec bo imel možnost spremeniti svojo izbiro in/ali število ur neobveznih izbirnih predmetov samo še do konca pouka t.j. do 24. 6. 2020, če sprememba ne bo vplivala  na število skupin. Vključil se bo lahko v skupine, kjer je še prostor.

Renata Perinčič

PONUDBA ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

brošura

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, KI SE IZVAJAJO V ŠOL. LETU 2019/20

RAZRED

PREDMET

1. razred

angleščina

1. razred Volče

angleščina

4. in 5. razred Volče

tehnika

4. do 6. razred

italijanščina

4. do 6. razred

tehnika

4. do 6. razred

računalništvo

4. do 6. razred

šport 

4. do 6. razred

umetnost