Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmeti se glede na prijave učencev izvajajo v 1. razredu in od 4. do 9 razreda.
V 1. razredu mora šola obvezno ponuditi prvi tuji jezik, od 4. do 9. razreda pa obvezno drugi tuji jezik. 0d 4. do 6. razreda šola lahko ponudi tudi umetnost, računalništvo, šport ter tehniko.
Vsem tujim jezikom sta namenjeni 2 uri tedensko, ostalim predmetom pa ena ura tedensko.
Učenec lahko izbere največ 2 uri tedensko.
Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo.
Vključitev je prostovoljna, ko pa učenec predmet začne obiskovati, ga mora obiskovati celo šolsko leto.

PONUDBA ZA ŠOLSKO LETO 2018/19

brošura