Tel: 05 380 12 00 os.tolmin@guest.arnes.si

V naslednjem šolskem letu bomo v Tolminu od 4. – 6. razreda izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete: italijanščino, računalništvo, šport, umetnost in tehniko.

V 1. razredu pa bomo v Tolminu in v Volčah izvajali neobvezni izbirni predmet – angleščina.

Objavila: Renata Perinčič