OBVESTILO

V naslednjem šolskem letu bomo v 1. razredu  v Tolminu  in v Volčah izvajali neobvezni izbirni predmet – angleščina.

Objavila: Renata Perinčič