V šolski knjižnici bomo dogodek obeležili z uro pravljic za vse razrede in programe, sledili ji bodo ustvarjalne delavnice in razgovori. Delovni naslov bo Pravljica – literatura za vse generacije.
Skušali bomo razbiti mit, da je pravljica zvrst, ki je primerna le za majhne otroke. Posvetili se bomo njeni večplastni sporočilnosti, ki dovoli bralcu, da jo sprejme na sebi lasten način.
Dogodek bo potekal od 14. do 25. 9. 2020.

Alenka Kragelj, šolska knjižničarka