Mreža šolski pes

Naša šola izpolnjuje vse pogoje za članstvo. S šolskim letom 2019/2020 smo postali člani Mreže Šolski pes. 

Mreža Šolski pes združuje vzgojno-izobraževalne ustanove, ki v svoje delo redno vključujejo delovanje šolskega psa. Delo je sistematično, načrtovano, dokumentirano in evalvirano. Zasnovano je  v skladu s Konceptom odprtega učnega okolja.

Mrežo šolski pes je ustanovila skupina vzgojno-izobraževalnih delavcev, ki so tudi vodniki terapevtskih psov, v sodelovanju s strokovnjaki Zavoda  RS za šolstvo. Več  lahko preberete na spletni strani: https://sites.google.com/view/mreza-solski-pes.

Sodelujemo s prostovoljnim društvom Tačke pomagačke, ki ima ustrezno strokovno usposobljene vodnike in pse za terapevtsko delo. Z nami sodeluje terapevtski par gospa Cvetka Gorjan in Luna.  (https://www.tackepomagacke.si/terapevtski_psi/2017042812043306/Luna__borderski_ov%C4%8Dar/)

Izvajamo aktivnost s pomočjo psov  in terapijo s pomočjo psov – ciljno usmerjeno posredovanje. Terapevtsko delo vodi strokovna delavka specialna pedagoginja mag. Tjaša Kanalec, ki je ustrezno strokovno izobražena s področja terapije s pomočjo psa. Del dejavnosti izvajamo kot terapijo s pomočjo psa »Beremo s Tačkami« ali v izvirniku R.E.A.D. Kratica programa predstavlja ime Reading Education Assistance Dog, ki je registriran pri ameriški organizaciji IntermauntinTherapy Animals USA. Cilj tega posredovanja je izboljšati bralno pismenost otrok, privzgojiti ljubezen in zanimanje za knjige in branje na poseben način; otrok namreč bere psu. Izvajajo ga terapevtski pari, ki so še dodatno izobraženi in so pridobili licenco za izvajanje omenjenega programa.

TERAPEVTSKI PAR

Terapevtski par sestavljata terapevtski pes in njegov vodnik. Terapevtski psi so vzgojeni, dobro socializirani in za terapevtske namene šolani psi z visokim tolerančnim pragom do ljudi in drugih živali. Dvakrat letno so podrobno veterinarsko pregledani. Vodnik psa je za terapevtsko delo s pomočjo psov s strani društva posebej izobražena oseba. Ima dodatna znanja s področja kinologije in specifična znanja na področju dela z otroki. Psa na delo predhodno pripravi, ga med delom spremlja in  ustrezno usmerja z namenom, da so vse vaje kar najbolje izvedene.

TAČKE POMAGAČKE NA OŠ FRANCETA BEVKA TOLMIN

Na šoli že od šolskega leta 2017/2018 poteka bralni projekt, v okviru katerega preko iger, različnih dejavnosti v šoli in domačih bralnih treningov učenci urijo branje. Novost, ki smo jo vpeljali v šolskem letu 2018/2019, je vključevanje terapevtskega psa v bralne dejavnosti. Gospa Cvetka Gorjan iz novogoriške enote društva Tačke pomagačke se je prijazno odzvala naši pobudi o sodelovanju. Uskladili smo načrt, cilje in termine in že se je pričelo nepozabno skupno soustvarjanje. Staršem na roditeljem sestanku predstavimo oblike vključevanja terapevtskega psa v pouk, naše cilje in način izvajanja ter pridobimo njihova soglasja.

CILJI, KI SMO SI JIH ZASTAVILI V TEM ŠOLSKEM LETU, SO:

  • učenci spoznajo pravilno rokovanje s psom (skrb za psa, nega psa, pravilen pristop do psa),
  • učenci zmanjšajo strah pred psom,
  • učenci razvijajo empatijo,
  • učenci vzpostavijo kontakt z živim bitjem,
  • učenci ob aktivnostih s pomočjo psa povečajo pozornost in koncentracijo,
  • učenci izvajajo različne bralne dejavnosti,
  • učenci psu »pokažejo« svoj bralni napredek,
  • učenci povečajo motivacijo in interes za branje,
  • učenci se pri branju psu sprostijo,
  • učenci pridobijo pozitivno izkušnjo med branjem psu.

DEJAVNOSTI

Spoznavanje s terapevtskim psom in vključevanje v dejavnosti v razredu

Sprva v vsakem razredu izvedemo aktivnosti s pomočjo psa. Učenci se tako spoznajo s terapevtskim psom: naučijo se rokovanja in pravil obnašanja ob psu, dogovorimo se za pravila, kako pristopamo k terapevtskemu psu, ki je v službi v šoli, ter se poučimo o skrbi in negi psa doma. Dejavnostim dodamo zanimive naloge, ki jih morajo opravljati otroci skupaj s psom. Otroci se niti ne zavedajo, da urijo branje, ko morajo na primer na kocki prebrati skupno nalogo. Vodnica psa  na tak način spozna otroke. Pes se  privadi na novo okolje. Opazujemo odzive otrok in smo pozorni na posebnosti, ki jih upoštevamo pri nadaljnjem načrtovanju dejavnosti.

Beremo s tačkami – nepozabna izkušnja za več kot 60 otrok

Drugi del vključevanja terapevtskega psa je ciljno usmerjen na področje individualnega branja, in sicer izvajamo aktivnost »Beremo s tačkami«. Zastavili smo si cilj, da bi vsak otrok bral psu in na tak način pokazal svoj celoletni bralni napredek. V okviru bralnega projekta spremljamo napredke vseh otrok, jih vrednotimo in organiziramo potrebne oblike pomoči.  Želimo si, da bi vsi učenci maksimalno napredovali. V projektu Beremo s tačkami vsako leto sodeluje preko 60 drugošolcev s centralne in obeh podružničnih šol.

Odzivi učencev

Izkušnje v šolskem letu 2018/19 so bile zelo pozitivne. Marsikateri otrok je premagal strah pred psom. Otroška radovednost in interes sta bila neverjetna. Vodnica je komajda odgovarjala na vsa vprašanj, ki so jih zastavljali učenci. Ni manjkalo niti kopice izkušenj, ki so jih otroci pripovedovali in vrednotili. Učenci so se različno vključevali v dejavnosti, nekateri so bili vajeni stika s psom in so bili zelo aktivni in v neposredni bližini psa, drugi so bili lahko bolj v ozadju.  Petki so bili v mesecu marcu in aprilu najljubši dan učencev 2. razreda, saj so vedeli, da je to dan, ko nas obišče gospa Cvetka s svojima psičkama. V manjših skupinicah, ki smo jih premišljeno oblikovali, smo skozi strukturirano srečanje učencem pričarali prav nepozabne trenutke. Izkušnje so pokazale, da so prav majhne skupine in zavedanje, da je za sicer kratek čas, a vendar, pes samo moj poslušalec,  neprecenljivo. Učenci so se ob branju izredno sprostili. Ponosni so bili, da lahko svoj bralni napredek na tak način pokažejo in da imajo ob sebi zvestega poslušalca. Pes ne obsoja, ne popravlja, deluje pomirjujoče in vse to pozitivno vpliva na mladega nadobudnega bralca.

Zaključki našega sodelovanja

Zaključno srečanje  izvedemo kot skupinsko dejavnost v razredu. V lanskem šolskem letu so nas učenci na podružnični šoli Volče  presenetili z lastno igrico, učenci v Tolminu z deklamacijo pesmice o kužku, na PŠ Kamno pa so izdelali majhna darilca.  Zagotovo so bili poleg bralnega napredka vseh otrok največja nagrada nasmehi na obrazih učencev.

Sledi tačk pomagačk bodo ostale

Slogan »tačke puščamo sledi« je še kako živ, prepričani smo, da je za vse drugošolce to nepozabna izkušnja. Radi bi se zahvali gospe Cvetki in njenima psičkama Varvi in Luni ter vsem, ki delujete v društvu, saj opravljate izredno plemenito poslanstvo. Veselimo se že novega sodelovanja.

 

Za invalide