Covid -19

Razporeditev video konferenc po razredih

Ure video konferenc bodo potekale po spodnjem seznamu, po dogovoru z učenci pa lahko pride tudi do sprememb.

ČETRTEK – 1.4.

PETEK – 2.4. PONEDELJEK – 5.4. TOREK – 6.4. SREDA – 7.4. ČETRTEK – 8.4.

PETEK – 9.4.

Predura

 

9.r DD MAT
6.r DP SLO
7.r DD MAT 7.r DP MAT
6.r DP MAT
9.r DD MAT

8:00 – 8:15
(6.r – 9.r)

ŠPORT

ŠPORT

PRAZNIK

ŠPORT

ŠPORT

ŠPORT

EKO DAN

1.

6.b SLO (8.20)
8.c ZGO

6.a RU
6.b SLO (8.20)
7.a TJA
8.c SLO (8.2 in 8.5)
8.c SLO (8.3)

 

PRAZNIK

4.c TJA
6.a MAT
6.c SLO
7.a ZGO

3.e
4.c (8.30)
5.b TJA
6.a TJA
8.a ZGO

 

3.d TJA
6.a SLO
6.b SLO (8.20)
7.c TJA
8.c ZGO

 

EKO DAN

2.

4.d
5.a
5.b
6.c SLO
6.b TJA (samo določeni učenci)
8.c DKE

4.d
5.a
5.b
6.b MAT
9/4 SLO

PRAZNIK

1.c SLO
4.d
5.a
5.c TJA
6.b SLO
7.a SLO
7.b SLO
7.c TJA
9.a MAT
9.b MAT

1.c MAT
1.d MAT
3.a
3.c
4.d TJA
5.a
5.c (9.00)
6.c TJA
7.a MAT
7.b MAT
9/1 TJA
9/3  SLO
9/4 TJA

1.c DP
1.d MAT
3.b TJA
3.e in 4.d
5.a
5.b
6.b TJA
6.c SLO
8.c DKE

EKO DAN
ODMOR

2.a (9.30)
4.a
4.b

2.a TJA
4.a
4.b

PRAZNIK

1.b (9.30 -7)
2.a (9.30)
4.a
4.b

1.b (9.30 – 7)
2.a (9.30)
2.d MAT
4.a
4.b
5.b

2.a (9.30)
2.d MAT
4.a
4.b
5.c (9.30)

EKO DAN
3. 4.a
4.b
6.b MAT
7.c SLO
8.a DKE
4.a
6.c RU
8.b SLO
9/3 SLO
9/4 TJA
PRAZNIK

4.a
4.b
7.a TJA
7.b TJA
7.c SLO
9.a ZGO

2.b TJA
3.b (ob 11.00)
4.a
4.b
6.a MAT
6.c MAT
7.a TJA
7.c ZGO
8.a SLO
8.b TJA
8.c SLO

3.b (ob 11.00)
4.a
4.b
4.c (10.00)
7.c SLO
8.a DKE
9.a MAT
9.b MAT

EKO DAN

4. 7.b TJA
9/2 SLO
8.c TJA PRAZNIK 2.c TJA
6.a SLO
6.b TJA
6.c TJA
9.b ZGO

2.c SLO
3.c TJA
5.a TJA
7.b ZGO
8.a MAT
8.b MAT
9/2 TJA
9/4  SLO

2.c MAT
7.b TJA
8.c MAT
9/2 SLO

EKO DAN

5. 9/1 SLO 8.b DKE PRAZNIK 6.a TJA
6.c MAT
9.a TJA

7.c MAT
8.b FIZ
9/1 SLO

EKO DAN

6.

NIPR

7.b RU
8.a RU
PRAZNIK NIPI 5.c GOS
8.a TJA

8.a FIZ
8.b ZGO

EKO DAN

7.

NIPR

ITA2
MME

PRAZNIK

EKO DAN

popoldanski čas 6. – 9. r BZ (14:00) 1.b (16.00  –  6) 1.b ( 17.00 – 6)
6. – 9. r BZ (14:00)

 

LEGENDA:
O ……. Ocenjevanje

LEGENDA:

O ……. Ocenjevanje

 

 

 

 

Za invalide