Covid -19

Razporeditev video konferenc po razredih

Ure video konferenc bodo potekale po spodnjem seznamu, po dogovoru z učenci pa lahko pride tudi do sprememb.

PONEDELJEK – 18.1.

TOREK – 19.1. SREDA – 20.1. ČETRTEK – 21.1.

PETEK – 22.1.

Predura

6r DD MAT
7.r DD SLO
7.r DP TJA
6.r DP TJA
7.r  DD  MAT
8.r DD MAT
9.r  DP  SLO
9.r  DD  SLO
6.r. DP MAT
6.r DD SLO
7.r. DP MAT
8.r. DD SLO
9.r DP TJA
9.r DD TJA
6.r DP SLO
8.r DP TJA
8.r DD TJA
9.r DD MAT

1.

3.a
3.c
6.c TJA
7.a DKE
8/1 MAT
8/3 MAT
8/5 MAT
9/1 SLO
9/3 SLO
9/4 TJA
3.c
4.c TJA
6.a MAT
6.b MAT
6.c SLO
7.a ZGO
8.a KEM
2.d, 3.d TJA (8:30)
3.c
3.e TJA
4.c (8.30)
6.a TJA
6.b MAT
6.c NAR
3.d TJA
6.a SLO
7.b MAT
7.c TJA
8.c ZGO
9.b BIO

1.c, 2.c DP
3.a TJA
6.a NAR
8/1 SLO
8/2 TJA
8/5 SLO

2.

3.c
3.e, 4.d
5.a
6.c ZGO
7.b TIT
7.r ŠPO (Neva)
8/3 SLO
8/4 TJA
8/5 SLO
2.b
3.b (branje)
3.e
4.d
5.a
5.c TJA
6.r ŠPO (Neva)
7.a SLO
7.b TJA
7.c SLO
8.b BIO
9/1 MAT
9/3 MAT
9/4 MAT
1.d
2.a
4.d
5.c (9.00)
6.c TJA
8.c KEM
9/2 TJA
9/3 SLO
9/4 TJA
1.d, 2.d
3.b TJA
4.d
5.a
5.b
6.c SLO
6.b TJA
7.a MAT
8.c DKE
9.r ŠPO (Neva)

2.b
3.e, 4.d
4.c, 5.c DP
5.a
5.b
9/1 TJA

ODMOR

2.a
5.b
5.c (9:30)
1.a NIPA (9:30)
2.a
1.b (9:30 – 6)
5.b
6.b DP SLO (9.30)
1.b (9:30 – 6)
2.a
4.c (9:30)

2.a TJA
4.c, 5.c RU (9:30)

3.

1.b NIPA (10:30)
1.c
1.d, 2.d
4.b TJA
4.c (10.00)
5.c DD
6.b MAT
7.a TJA
8.a ZGO
8.r ŠPO (Neva)
9/2 SLO
9/3 TJA
9/4 SLO
3.b (branje)
4.a
4.b
6.b SLO
7.b SLO
7.c TJA
9.a ZGO
9.b FIZ
1.c
2.b TJA
4.a
4.b
6.b TIT
6.c MAT
7.a TJA
7.c ZGO
8/2 TJA
8/3 SLO
8/4 TJA
9.a FIZ
9.b KEM
1.c
2.b
3.a
4.a
4.b
5.c (10.00)
6.b MAT
7.a SLO
7.c SLO
8.a DKE
8.H, 9.H TJA

1.c NIPA
4.a
6.c RU
7.b SLO

8.c FIZ
9/2 TJA

4.

2.c
4.a TJA
6.b ZGO
7.b NAR
8/3 TJA
8/4 SLO
8/5 TJA
9/1 MAT
9/3 MAT
9/4 MAT
2.c TJA
5.b TJA
6.a SLO
6.b TJA
7.a MAT
8.a FIZ
8.b KEM
8.c BIO
9.b ZGO
2.c
3.b (11:00)
3.c TJA
8/5 MAT

9/1 TJA
9/3 TJA
9/4 SLO
2.c
3.b BZ (11:00)
6.b NAR
7.b  TJA
8.a RU
8/2 MAT
8/4 MAT
9/2 SLO

3.b (11.00)
7.a NAR
7.c RU
8/1 TJA
8/2 SLO
8/5 TJA

5.

5.a TJA
6.a TJA
7.a TIT
7.c MAT
8.a BIO
8.b ZGO
9.b FIZ
6.c MAT
7.b MAT
7.c TIT
8/2 SLO
9.a KEM
6.a ZGO
8.c FIZ
9.b GEO
6.a MAT
7.c MAT
8.b FIZ

9/1 SLO

7.b RU
7.c NAR
8.b DKE
9.a FIZ

6.

7.b ZGO
8/2 MAT
8/4 MAT
9/2 MAT
8/1 SLO
9/2 MAT
FRJ2
ITA2
5.c GOS
ITA1
8/1 TJA
8/3 TJA
8/4 SLO
9/1 MAT
NIPR
8.a FIZ

6.a RU
6.b RU
8.a RU
8.b RU
9.a RU

7.

UBE
RET (O)
MD 8
NIPI NIPR
ITA 3
NIPR
8/1 MAT
8/3 MAT

MME

popoldanski čas

6. – 9. r BZ
1.b (19:00)
6. – 9. r BZ 1.b (17:00 – 6)
OPZ: 13.00-14.00
6. – 9. r BZ
1.b (16:00 – 6)
1.b (17:00)

LEGENDA:
O ……. Ocenjevanje

 

 

 

 

Za invalide