Covid -19

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se bo pouk od 19.10. do 23.10.2020 izvajal prilagojeno:

 • učenci od 1. do 5. razreda se izobražujejo v šoli,
 • učenci od 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo.
 • vsi programi Podružnične šole za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami se izvajajo v šoli.

Pouk na daljavo bo potekal preko spletnih učilnic v eAsistentu.

NAVODILA ZA DELO NA DALJAVO

 1. Gradivo bo objavljeno v spletni učilnici v eAsistentu do 8. zjutraj tekočega dne.
 2. Učitelji bodo aktivni in na voljo za pomoč, takrat ko je ura na urniku. Z njimi lahko komunicirate preko sporočil v komunikaciji.
 3. Do 15. ure tekočega dne bo potrebno oddati »domače« naloge.
 4. Naloge, ki jih bo potrebno oddati, naj bodo oddane kot slika. Pri tem pazite, da so pravilno obrnjene.
 5. Pouk je obvezen. V primeru, da sodelovanje na video konferenci ne bo možno, je potrebno predčasno sporočiti.
 6. V video konferenci bo za sodelovanje potrebno vpisati svoje ime. Učenci z lažnim imenom bodo odstranjeni iz video konference in evidentirani kot odsotni.
 7. V primeru težav/nerazumevanju snovi kontaktirajte učitelja.
 8. Ker bo veliko dela z računalnikom, poskrbite za svoje zdravje. Večkrat vstanite, poglejte skozi okno in se nadihajte svežega zraka.

Upoštevajte navodila učiteljev in šolske obveznosti opravite odgovorno in samostojno.

Želimo si, da se po jesenskih počitnicah spet srečamo v šoli.

Petra Vitez Costantini, ravnateljica