Pouk se bo izvajal na enak način kot pred počitnicami, izvajali pa se bodo tudi izbirni predmeti za učence od 7. do 9. razreda, razen izbirna predmeta šport za zdravje in šport za sprostitev, ki ostajata na daljavo v spletni učilnici.

Učenci višjih razredov za svojo zaščito in varnost uporabljajo zaščitno masko tudi med poukom.

Urnik od 1. 3. dalje

Vodstvo šole

 

 

Za invalide