Spoštovani učenke, učenci, starši.

Novo leto nam je prineslo najlepšo novico: učenke in učenci s posebnimi potrebami se v torek, 5. 1. 2021, vračajo v šolo.

Učenci, ki obiskujete prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, vstopate skozi levi glavni vhod. Pred šolo vas bo pričakal/a učitelj/ica, ki vas poučuje 1. šolsko uro in vas varno pospremil/a do učilnice.

Učenci iz posebnega programa vzgoje in izobraževanja pa vstopate skozi vhod pri gozdičku, ki je namenjen dovozu otrok s posebnimi  potrebami. Pri vhodu vas bo čakala medicinska sestra, ki vas bo varno usmerjala proti učilnicam, kjer bodo z vami varuhinje negovalke do pričetka pouka.

Iz smeri Nova Gorica in Bovec vozijo avtobusi samo na rednih linijah, iz Baške grape običajni kombi, iz Dolenje Trebuše pa običajni prevoz 20 minut prej.

Za vse ostale učence se izvaja pouk na daljavo.

Vodstvo šole

Za invalide