Tel: 05 380 12 00 os.tolmin@guest.arnes.si

Izbirni predmeti

Izbirni predmeti v šolskem letu 2017/2018

Predmet
Italijanščina I
Italijanščina II
Italijanščina III
Likovno snovanje I.
Likovno snovanje II.
Likovno snovanje III.
Retorika
Življenje človeka na Zemlji
Sodobna priprava hrane
Načini prehranjevanja
Turistična vzgoja
Obdelava gradiv – kovine
Multimedija
Računalniška omrežja
Šport za sprostitev
Šport za zdravje
Izbrani šport ODBOJKA
Organizmi v naravi in umetnem okolju
Matematična delavnica 7
Matematična delavnica 8
 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami