Izbirni predmeti

Ponudba za šolsko leto 2018/19

brošura

 

Izbirni predmeti v šolskem letu 2018/2019

Predmet
Italijanščina I
Italijanščina II
Italijanščina III
Likovno snovanje I.
Likovno snovanje II.
Likovno snovanje III.
Retorika
Življenje človeka na zemlji
Sodobna priprava hrane
Načini prehranjevanja
Turistična vzgoja
Obdelava gradiv – les
Obdelava gradiv – umetne mase
Urejanje besedil
Multimedija
Računalniška omrežja
Šport za sprostitev
Šport za zdravje
Izbrani šport ODBOJKA
Organizmi v naravi in umetnem okolju
Matematična delavnica 7
Vzgoja za medije: televizija
 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami