Za vse prvošolce bomo organizirali varstvo:
Tolmin: od 6.00 do 7.50; po pouku od 11.35 do odhoda kombija oz. avtobusa.
Volče: od 6.30 do 7.50
Kamno: od 6.45 do 7.50

Podaljšano bivanje
Izpolnjene prijavnice, ki jih boste dobili ob vpisu, oddate do 29.3.2019 v tajništvo šole. Šola izda potrdilo o prejemu.
V šol. letu 2018/19 je PB je v Tolminu in v Volčah organizirano od 11.35 do 16.15, na Kamnem pa od 11.35 do odhoda avtobusa ob približno 15.10.

Konec š.l. vam bomo pisno posredovali:
1. Informacije v zvezi z učnimi gradivi, ki jih nabavi šola, in seznam potrebščin, ki jih boste starši nabavili sami.
2. Prijavnico za neobvezni izbirni predmet TJA.
3. Potrdilo o šolanju.
4. Pogodbo o zagotavljanju organizirane prehrane v šoli.

Objavila: Renata Perinčič