Jutranje varstvo bo za vse prijavljene učence potekalo v večnamenskem prostoru od 6.30 dalje. Učenci vstopijo sami, si razkužijo roke, se ne preobuvajo. Učenci, ki ne bodo v jutranjem varstvu, lahko pridejo v šolo od 7.30 dalje. Počakajo pred šolo na označenih mestih,  v učilnico jih pospremijo dežurni učitelji. Če boste ob koncu pouka prišli po svojega otroka, lahko pokličete njegovega učitelja, ki bo otroka napotil pred šolo. Starši v šolo ne smete vstopati. Razrednik vam bo posredoval razporeditev v skupine, imena in telefonske številke učiteljev, urnike…

Učenci bodo v šoli prejeli malico in kosilo, popoldanske malice ne bo.

Učenci naj v prvih dneh pouka prinesejo v šolo copate in  vse potrebne šolske potrebščine. Učenci bodo vse šolske obveznosti opravili v šoli, saj ni dovoljeno sprotno prenašanje šolskih potrebščin. Učenci tudi ne smejo nositi od doma svoji igrač in si pripomočkov posojati med seboj.

Ker bomo šolo veliko zračili, bodo lahko učilnice hladnejše, zato priporočamo, da imajo učenci v šoli (s seboj) dodatno jopo.  Če bo vreme dopuščalo, bomo večino pouka izvajali na prostem.

Učenci morajo ves čas upoštevati vse ukrepe NIJZ (osebna razdalja, umivanje rok, pravilno kašljanje…) V šolo lahko pridejo le zdravi otroci.

Šolski prevozi

Prevozi z avtobusom se bodo izvajali po rednem urniku, prevozi z minibusom bodo potekali po naslednjem razporedu:

Ljubinj(7.15) – Prapetno ( 7.20) – Poljubinj (7.25)-Tolmin (7.30)

Tolmin-AP  (7.30) – Volče (7.40)

Volarje (7.45) – Kamno (7.50)

Tolmin(12.40) – Zatolmin – Dolje

Tolmin (13.00) – Poljubinj – Ljubinj – Prapetno

Volče(13.30) – Tolmin-AP

 

Srečno!

Vladimir Mavri, ravnatelj