Učenci 3.b razreda so pri uri angleščine postali detektivi. S povečevalnimi stekli so odkrivali rastlinski ter živalski svet, ki je v šolskem gozdičku. Vsak izmed njih je dobil učni list, na katerem so bile zapisane angleške besede za živali, rastline in stvari. Besede so bile podkrepljene s sličicami. Tako so prišli na sled metuljem, polžem ter še drugim živim in neživim stvarem. Pri tem so zelo uživali ter se na zabaven način naučili nekaj novega.

Ana Rejec