Zbiranje odpadnega materiala
Na šoli nadaljujemo zbiranje odpadnega papirja, porabljenih kartuš in baterij.

Sodelovali bomo z Občino Tolmin, vsemi krajevnimi skupnostmi, PRC-jem, zunanjimi sodelavci in starši.

Nadaljevali bomo s projektom eko šola. V preteklem šolskem letu smo si z vzornim izvajanjem prislužili zeleno zastavico, v letošnjem šolskem letu pa je naš cilj, da nam postane ekološko obnašanje sestavni del življenja. Pri projektu bodo sodelovali vsi učenci. Vodja projekta je Petra Vitez Costantini.

Vključili smo se tudi v projekt Slovenska mreža zdravih šol, rdeča nit letošnjega leta je zdrava prehrana, gibanje in duševno zdravje. Pri izvajanju projekta je bistvenega pomena sodelovanje z okoljem. Sodelovanje v ožjem odboru sta nam zagotovili tudi dr. Maruša Kunaver Tašič, šolska pediatrinja, in dr. Alenka Kojič Uršič, šolska zobozdravnica. V vseh razredih bomo en naravoslovni dan posvetili skrbi za zdravje, sestavljen bo iz predavanj in praktičnih delavnic. Naš cilj je, da učenci ozavestijo pomen zdravega življenja in postopoma odpravijo razvade. Vodja projekta je Jana Ipavec.

Mednarodni haiku natečaj, ki ga razpisujemo na naši šoli, bomo letos povezali s projektom eko šole, delovni naslov se bo glasil Recikliramo besede. Zaključili ga bomo v mesecu maju z izzidom knjige in javno prireditvijo. Ker letos praznujemo 15-letnico projekta, bomo izdali še posebno knjižico z izborom najlepših haikujev vseh let. Vodja projekta je Jože štucin.

V decembru bo zaključen tudi Jal Fundation, svetovni haiku natečaj za otroke, ko bodo objavljena nekatera dela iz Slovenije v skupni publikaciji. Projekt je za Slovenijo izvajal Jože štucin.

šolski pevski zbori pripravljajo samostojni koncert v decembru in juniju, sodelovali bodo na tudi šolskih proslavah in prireditvah ter prireditvah v kraju, pripravljajo pa tudi nekaj presenečenj za kulturne sladokusce. Natančni program posameznih zborov bo predstavljen na roditeljskih sestankih. Zborovodkinja je Barbara Kovačič.

Tudi v tem letu bomo nadaljevali s projektom Zdrav življenjski slog, ki vključuje učence od 1. do 6. razreda in jim omogoča dvakrat tedensko izvajanja športnih aktivnosti in športne dejavnosti v pouka prostih dneh. K projektu se je bilo potrebno predhodno prijaviti. Izvaja ga Jaka Sovdat.

Nadaljujemo z druženjem z Osnovno šolo Veli vrh Pula. Ker pri nekaterih vključenih učencih konec šolskega leta za sodelovanje ni bilo več interesa, bomo projektu dodali nove vsebine in oblike, skušali bomo vključiti več učencev. Dogovarjanje še poteka, v obeh vključenih šolah je izražena želja po nadaljnjem sodelovanju, kar nam zagotavlja izvedbo.

Glavni namen projekta je spoznati kulturo, okolje in osnove jezika sosednjega naroda. Učenci, vključeni v projekt, za tri dni obiščejo svoje vrstnike, ki jih tudi gostijo na domu, naslednjič pa se vloge zamenjajo. Izmenjavi bosta potekali v septembru 2016 in maju 2017. Vodja je Alenka Kragelj.

Za sodelovanje se dogovarjamo še z eno slovensko šolo iz drugega socialnega, kulturnega, etnološkega in geografskega okolja. Namen tega projekta je spoznavanje raznolikosti naše domovine, širjenje zavesti o pripadnosti domačem okolju in pozitivnih vrednot pri druženju z vrstniki.

Tudi v tem šolskem letu bomo sodelovali v projektu Shema šolskega sadja, ki ga delno financirajo tudi evropski skladi. Namen projekta je navajanje učencev na redno, vsakodnevno uživanje sadja iz sosednjega sadovnjaka. Seznanjamo jih z zdravo in čim bolj naravno hrano. V določenem časovnem obdobju jim sadje in zelenjavo tudi delimo.
Učencem bomo novembra postregli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Namen projekta, ki ga izvaja ministrstvo, je vrednotenje zdrave, domače hrane. Vodja obeh projektov je Livija šušteršič.

Na Pš Volče bodo v decembru pripravili javno prireditev z naslovom Sapramiška, na Kamnem pa bo prireditev ob kulturnem prazniku. Celo leto bodo izvajali projekt Ljudstva sveta, v okviru katerega bodo gostili tujce iz drugih kultur in popotnike ter izvajali ustvarjalne dejavnosti. Poudarek bo na primerjavi z življenjem v domačem kraju.

3. razred bo sodeloval v projektu Moja knjižnica, ki ga izvaja Knjižnica Cirila Kosmača v Tolminu. Namen projekta je dvig bralne kulture med učenci.

Učenci 9. razreda bodo 7. oktobra 2016 sodelovali na festivalu mladih, ki ga za učence v tolminski regiji organizira Gimnazija Tolmin. Učenci bodo aktivno sodelovali v družboslovnih, jezikoslovnih, naravoslovno-tehničnih in športnih delavnicah, pred tem pa si bodo ogledali predstavo njihove dramske skupine. Namen festivala je promocija Gimnazije Tolmin in poklicno usmerjanje.

Nadaljevali bomo s projektom Tutorstvo, ki zajema medvrstniško učno in drugo pomoč, vključeni bodo učenci 8. in 9. razreda, mentor je Daša Furlan.

prvem triletju bo potekalo precej projektov v okviru pouka in v sodelovanju s starši, cilji pa so izboljšanje kulture branja, zavedanje našega okolja in preteklosti, spoštovanje starejših.

Projekt Radi beremo bo v 2. in 3. razredu v sodelovanju z učiteljicami izvajala Jana Ipavec. Namen projekta je izboljšati tehniko branja in v učencih vzbuditi veselje do branja. Zasnova je povzeta po vedenjsko kognitivni metodi. V projekt bodo aktivno vključeni tudi starši, za njih bodo organizirana tedenska srečanja.

Pridružili se bomo državnemu projektu Pomoč otrokom s težavami pri branju, ki ga izvaja Inštitut za nevrolingvistično programiranje, pri nas ga bo vodila Mojca Ĺ tucin.

Nadaljevali bomo s projektom Simbioz@ v organizaciji Zavoda Ypsilon. Letošnja tema je E-pismena Slovenija, izvajala se bo v okviru tedna medgeneracijskega sodelovanja. Učenci bodo v okviru izbirnih predmetov računalniške vsebine prenašali svoje znanje na upokojence. Vodja je Petra Vitez Costantini.

Posebni projekti in tabori so namenjeni delu z nadarjenimi učenci, vodja je Ĺ˝arko Trušnovec.

Za učence, ki so vseh devet let ostali zvesti knjigi in jih prebirali za bralno značko, pripravljamo posebno nagrado – dan zlatih bralcev. Prireditev že nekaj let zapored poteka na prvi delovni dan po prvomajskih počitnicah, prisotni so še učenci iz ostalih posoških šol. Gost bo eden izmed priljubljenih mladinskih pisateljev, ogledali si bomo Tolminska korita in zaključili dan s sproščenim druženjem. Vodja je Denise šuler Rutar.

šola bo za vse učence organizirala praznovanje ob koncu koledarskega in šolskega leta, obeležili bomo tudi vse državne praznike. Javne proslave bodo ob dnevu samostojnosti in enotnosti , ob kulturnem prazniku ter ob dnevu državnosti. S programom se nam bodo pridružili tudi učenci iz podružnic.

Udeležili se bomo Miklavževega sejma, kjer bomo postavili stojnico z lastnimi izdelki. Izkupiček bomo namenili v šolski sklad za pomoč učencem iz socialno ogroženih družin. Vodja je Dolores Bončina.

Sodelovali bomo na tolminskem Eko prazniku v mesecu maju, kjer bomo predstavili naravi prijazne tehniške izdelke in inovacije. Vodja je Igor Vrabl. Kulturni program bodo prispevali naši zbori pod vodstvom Barbare Kovačič.

Aktivno se bomo vključili v kulturno dogajanje kraja in ga obogatili s svojim prispevkom, sodelovali bomo na lokalnih prireditvah in v humanitarnih projektih. Povezovali se bomo z različnimi zavodi, društvi in organizacijami, s čimer bomo v učencih vzbudili občutek pripadnosti domačem okolju in jim privzgojili čut za sočloveka.

Obljubljamo vam še svečan sprejem prvošolčkov in slovo devetošolcev, vmes pa nastope pevskih zborov, prednovoletne prireditve, srečanja s starši, pozdrave pomladi in gotovo še kako presenečenje, zelo veseli pa bi bili tudi vaše pobude. Prisrčno vabljeni!

Za invalide