BRALNI PROJEKT V PRVEM TRILETJU/ PRVI CIKEL BRALNEGA TRENINGA

V ponedeljek, 21. 9. bomo pričeli z bralnim projektom za učence prvih treh razredov. Pripravili smo bralne dejavnosti, s katerimi bo lahko vsak učenec izboljšal branje in razumevanje prebranega. Potekal bo 4 tedne, 4 dni v tednu, učenci bodo brali 4 minute in s...

NACIONALNI TEDEN SKUPNEGA BRANJA

V šolski knjižnici bomo dogodek obeležili z uro pravljic za vse razrede in programe, sledili ji bodo ustvarjalne delavnice in razgovori. Delovni naslov bo Pravljica – literatura za vse generacije. Skušali bomo razbiti mit, da je pravljica zvrst, ki je primerna...

PLANINSKI KROŽEK

Planinski krožek na šoli deluje že vrsto let. Družimo se na izletih, planinskih taborih, srečanjih na plezalni steni, spoznavamo osnove orientacije in včasih se podamo tudi v kakšno jamo. Izleti potekajo večinoma ob sobotah, ostale aktivnosti pa tudi med tednom...

PRIPOROČILA NIJZ GLEDE NOŠENJA MASK V ŠOLSKIH PROSTORIH

Obveščamo vas, da smo šole pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela dolžne v maksimalni možni meri upoštevati priporočila NIJZ in MIZŠ. Priporočila NIJZ navajajo, da pouk lahko obiskujejo le zdravi učenci (brez znakov akutne okužbe dihal). Vsi učenci, od 6. leta...