Tel: 05 380 12 00 os.tolmin@guest.arnes.si

POKLICNA ORIENTACIJA 9. RAZRED – INDIVIDUALNI RAZGOVORI

Individualni razgovori s starši in učenci 9. razreda o poklicni odločitvi bodo v prostorih šolske svetovalne službe v torek, 18.12.2018, od 8.00 do 9.30 in od 15.00 do 17.00. Če vam ura ali datum ne ustrezata, se lahko dogovorimo za drug termin. Pokličite na številko...

POGOVORNE URE – 10.12.2018

V ponedeljek, 10.12.2018, odpadejo dopoldanske pogovorne ure učiteljici Meti Prezelj Manfreda. Popoldanske pogovorne ure odpadejo učiteljici Tanji Klobuča Mavri in Betki Kenda. Hvala za razumevanje.