V ponedeljek, 21. 9. bomo pričeli z bralnim projektom za učence prvih treh razredov. Pripravili smo bralne dejavnosti, s katerimi bo lahko vsak učenec izboljšal branje in razumevanje prebranega. Potekal bo 4 tedne, 4 dni v tednu, učenci bodo brali 4 minute in s pomočjo staršev beležili branje v bralni dnevnik, ki ga bodo prejeli v šoli.
V mesecu oktobru bomo pri učencih 2. in 3. razreda spremljali bralni napredek in ocenili njihovo tekočnost branja.
Vsi starši učencev prvega triletja ste lepo vabljeni k aktivnemu branju z otrokom, kar bo pripomoglo k njegovemu bralnemu napredku.

Vodji projekta:
Tjaša Kanalec
Adrijana Skok