Uspešno smo zaključili 3. cikel bralnega treninga v 2. in 3 razredu

Zelo nas veseli, da ste nas starši ponovno podprli in v tako velikem številu sodelovali. Rezultati so pokazali, da je velika večina učencev, ki so redno izvajali bralni trening doma, napredovala in izboljšala tehniko glasnega branja.

Vrnjenih smo dobili kar 45 branih dnevnikov v 2. razredu, kar pomeni, da je 70% otrok 2. razreda sodelovalo v bralnem treningu, in 56 bralnih dnevnikov v 3. razredu, kar pomeni, da je 90% otrok 3. razreda sodelovalo v bralnem treningu.

Cilj bralnega treninga v 2. razredu je bil izboljšati tehniko branja in zmanjšati število napak. Rezultati so pokazali, da je v celotnem drugem razredu 83% otrok doseglo bralni napredek in zmanjšalo število napak pri branju. Pokazalo se je tudi, da del otrok, ki ni sodeloval v bralnem treningu, ni napredoval na področju branja.

V 3. razredu je bil cilj razvijati tehniko glasnega branja in obenem razvijati bralno razumevanje. Rezultati kažejo, da so vsi učenci v tretjem razredu napredovali v bralni tekočnosti in skoraj vsi dosegli prag, ki je potreben za avtomatizacijo bralne tehnike in razvijanje bralnega razumevanja.

Poleg tega moramo izpostaviti številne dodatne dejavnosti, ki so jih izvajale učiteljice med poukom, nakupili smo dodatne didaktične igre, ki spodbujajo raznovrstne bralne dejavnosti in so jih otroci igrali v času odmorov, s čimer so razvijali branje z razumevanjem in pomnjenje podatkov. Potekale so številne zanimive dejavnosti, povezane z branjem, ki so jih za učence pripravljale učiteljice podaljšanega bivanja. Sodelovali smo tudi s  SIK Cirila Kosmača Tolmin, kjer so nam pomagali pri ustreznem izboru knjig za začetne bralce. Specialni pedagoginji sta izvedli detekcijo otrok s specifičnimi učnimi težavami, svetovanje učiteljicam ter individualne razgovore s starši in otroki o njihovi bralni tehniki.

Ob koncu pa naj vam zaupamo še majhno skrivnost, saj učence 2. razreda čaka prav posebno presenečenje, obiskali jih bosta prav posebni gostji, s pomočjo katerih bomo izvedli zadnji del bralnega projekta v tem šolskem letu.

Učenci 3. razreda so v letošnjem letu postali pisatelji in pisateljice, saj bodo konec šolskega leta izdali svojo prvo avtorsko delo, svojo prvo knjigo. Čaka jih še izdelava naslovnice in kolofona, ki je del vsake prave knjige. Mogoče pa se bo v njej našla kakšna zahvala, lepa misel ali uganka, ki lahko krasi to prav posebno knjižno delo.

Pohvala vsem učiteljicam in učiteljem, ki se trudite, da bi naši učenci napredovali na področju branja. Hvala staršem za sodelovanje! Čestitke vsem mladim bralcem in veliko uspeha in veselja do branja tudi v bodoče!

 

Vodji projekta

Mag. Tjaša Kanalec, prof. def. in

Adrijana Skok, mag. prof. spec. in reh. ped.