Tel: 05 380 12 00 os.tolmin@guest.arnes.si

Dragi starši,

vsi se zavedamo kako pomembno je, da otrok uspešno in dovolj hitro bere ter prebrano razume.

Branje je ena od spretnosti, pri kateri gre za povezavo številnih možganskih procesov in zahteva veliko treninga in ponavljanja. Nam odraslim se zdi branje samoumevno, vendar je z vidika otroka izredno zahtevna spretnost.

Na področju branja imate starši izredno pomembno vlogo in ste lahko naš pomemben sodelavec. Z vsakodnevnim 5 minutnim branjem, vašo spodbudo in pohvalo, se napredki hitro pokažejo. Hkrati je branje starša z otrokom lahko tudi priložnost za prijetno druženje, zbliževanje in neprecenljive trenutke skupaj. Zato smo se na šoli odločili, da vas povabimo k sodelovanju.

Oblikovali smo bralne dejavnosti, s katerimi bo lahko vsak učenec izboljšal branje in razumevanje prebranega. Vabimo vas, da se aktivno vključite in z otrokom 4 minute, 4 dni v tednu, 4 tedne berete in pri tem izpolnite bralni dnevnik.

V mesecu februarju 2018 bomo pri vseh učencih spremljali bralni napredek in ocenili njihovo tekočnost branja (2.r in 3.r). Na temo branja bomo 1. februarja 2018 organizirali roditeljski sestanek s predavanjem dr. Sonje Pečjak.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!

Vodja bralnega projekta                                                                                                        Ravnatelj

Mag. Tjaša Kanalec, specialna pedagoginja                                                                       Vladimir Mavri