Bralna značka

Drage bralke in bralci!

Bralna značka se začne 17. septembra in konča 1. aprila. Za učence od 7. do 9. razreda bo potekala v šolski knjižnici ob ponedeljkih po pouku, ob torkih in četrtkih pred in po pouku ali po dogovoru s knjižničarko. Učenci, ki boste želeli opravljati bralno značko se vpišete na seznam pred vrati knjižnice. Želim vam veliko zanimivega in dobrega branja.

Knjižničarka Denise Šuler Rutar