Bralna značka

Drage bralke in bralci!

Bralna značka se začne 17. septembra in konča 1. aprila. Za učence od 7. do 9. razreda bo potekala v šolski knjižnici ob ponedeljkih po pouku, ob torkih in četrtkih pred in po pouku ali po dogovoru s knjižničarko. Učenci, ki boste želeli opravljati bralno značko se vpišete na seznam pred vrati knjižnice. Želim vam veliko zanimivega in dobrega branja.

Knjižničarka Denise Šuler Rutar

SEZNAMI PRIPOROČENE LITERATURE

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

3. RAZRED PŠ KAMNO

4. RAZRED PŠ KAMNO

4. IN 5. RAZRED PŠ VOLČE

5. RAZRED TOLMIN

7., 8. in 9. RAZRED