DOBRODOŠLI SPET V ŠOLI, DRAGI UČENCI!

PRISPEVKI

PŠIUOPP: Akcija za čiste zobe

Kot vsako leto smo tudi v letošnjem šolskem letu 2019/2020 sodelovali v Akciji za čiste zobe. Učenci, ki so najbolj skrbeli za ustno higieno, so prejeli nagrade. To so: Laharnar Stela, Skok Sanja, Krivec Sara, Kurinčič Lucija, Beridan Rok in Leban Andrej. Marjetka...

PŠIUOPP: Športni dan v 1.h

Športni dan – lov na zaklad (1. h) Učenka 1. h razreda se je v petek, 12. 6., v okviru športnega dne podala na lov za zakladom. Ker pa je v dobri družbi vedno lepše, so se ji pri tem pridružili in na pomoč priskočili še učenci posebnega programa. Skupaj so se v...

PŠIUOPP: ZAKLJUČEK PROJEKTA MOJA KNJIŽNICA

Učenke in učenci Podružnične šole za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin smo tudi v letošnjem šolskem letu pridno brali in izpolnjevali bralne mape v sklopu projekta Moja knjižnica v organizaciji knjižnice...

PŠIUOPP: Delovni dan

V petek, 12. 6. 2020, smo z učenci posebnega programa vzgoje in izobraževanja izvedli zadnji dan dejavnosti v tem šolskem letu. Delovni dan je bil »sapramiškasto« obarvan. Učenci so si najprej ogledali lutkovno predstavo Sapramiška, nato pa so s pomočjo učiteljic in...

OBVESTILA

ŠOLSKI PRIPOMOČKI

Objavljen je seznam šolskih pripomočkov za šolsko leto 2020/21. Seznam

Obvestilo za učence 9. razreda

Spoštovani učenci! V ponedeljek, 25. 5. 2020 se tudi za vas ponovno začenja pouk v šoli. Mi se vas veselimo in upamo, da se tudi vi. Pouk bo potekal nekoliko drugače, kot ste bili vajeni, predvsem je pomembno, da ves čas skrbite za lastno varnost in ne ogrožate...

VPIS V SREDNJO ŠOLO: STANJE PRIJAV PO SREDNJIH ŠOLAH

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport so objavili stanje prijav po srednjih šolah. Z učenci, ki so prijavljeni na šolah z več učenci, kot je razpisanih mest za 1. letnik, se bom posebej pogovorila. Število ni dokončno, saj lahko...

Dijaška ulica 12b

5220 Tolmin

Telefon:
05 380 12 00

Davčna številka:
27755975

Matična številka :
5272653

TRR:
01328-6030683919

e-pošta:
os.tolmin@guest.arnes.si

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN

Naslov: Dijaška ulica 12b, 5220 Tolmin  

Telefon: 05 380 12 00

Telefax: 05 380 12 18  

Davčna številka: SI27755975

Matična številka: 5272653

TRR: 01328-6030683919

e-pošta: os.tolmin@guest.arnes.si

 

OSNOVNO ŠOLO FRANCETA BEVKA TOLMIN je ustanovila OBČINA TOLMIN z aktom št. 026 – 10/91 z dne 11.07.1991. Poleg centralne šole v Tolminu ima še Podružnično šolo ANTON MAJNIK v Volčah in Podružnično šolo Kamno. S 1.9.2005 se naši šoli z aktom o priključitvi pridruži še Center za izobraževanje in usposabljanje Tolmin. S šolskim letom 2006/2007 smo podružnično šolo tudi fizično preselili na centralno šolo. Šola ima status podružnične šole, njeno uradno ime se glasi Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. Na šoli je 565 učencev, od tega na centralni šoli 486 učencev, na podružnični šoli Anton Majnik 24 učencev, na podružnični šoli Kamno 17 in na podružnični šoli za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami 38 učencev.

Ravnatelj: Vladimir Mavri – tel.: 05 / 3801 202

Pomočnik ravnatelja: Alenka Kragelj, Judita Fon Špolad – tel.: 05 / 3801 201

Tajnik VIZ VI: Manca Janež – tel.: 05 / 3801 200

Računovodstvo: Tanja Mugerli, Tjaša Costantini, Anka Benedetič – tel.: 05 / 3801 203

Organi šole: Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Nada Bellomo, Anka Kavčič, Janja Hadalin), pet predstavnikov šole (Dolores Bončina – predsednica, Dolores Fon-Bon, Bojana Pitamic Rojc, Nuša Rutar, Liljana Drole) in trije predstavniki staršev (Tjaša Poljak, Primož Barbič, Sara Tišma). 

Strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki. Skupnost učencev: je organizirana v oddelčne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev.