PRIPOROČILA NIJZ GLEDE NOŠENJA MASK V ŠOLSKIH PROSTORIH

Obveščamo vas, da smo šole pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela dolžne v maksimalni možni meri upoštevati priporočila NIJZ in MIZŠ. Priporočila NIJZ navajajo, da pouk lahko obiskujejo le zdravi učenci (brez znakov akutne okužbe dihal). Vsi učenci, od 6. leta...