NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA – TRETJI PREDMET

Minister je 2.9.2019 objavil sklep o izboru tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali nacionalno preverjanje znanja v šol. letu 2019/20. Za našo šolo je to angleščina.