DOPOLDANSKE PU – 22.3.2019

V petek, 22.3.2019, odpadejo dopoldanske pogovorne ure učiteljici Liviji Šušteršič in Martini Uršič. Hvala za razumevanje.

DEKLICA POMLAD PRIŠLA V 1. B RAZRED

Obiskala nas je deklica Pomlad. S seboj je prinesla košaro polno spomladanskih cvetic, ki oznanjajo pomlad. Naučili smo se, zakaj rečemo, da je nekaj ‘drago kot žafran’. Izvedeli smo, da je trobentica zelo zdrava in da jo lahko uporabljamo v solati....