NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – OBVESTILO

V naslednjem šolskem letu bomo v Tolminu od 4. – 6. razreda izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete: italijanščino, računalništvo, šport, umetnost in tehniko. V 1. razredu pa bomo v Tolminu in v Volčah izvajali neobvezni izbirni predmet – angleščina....

1. A – Z GOZDARJEM FLORJANOM SMO SE UČILI O GOZDU

Pestro, raznoliko, zanimivo in igrivo smo prvošolci iz 1. A spoznavali delčke gozda in poklic gozdarja. Raziskovali smo tisti del narave, ki nam je tako blizu in hkrati večkrat predaleč, da bi se vanjo umaknili pred vsakdanjim vrvežem. Predvsem iz razloga, da bi se...