IGRE S PADALOM

Ljudje smo si med seboj različni, drugačni, imamo različne značilnosti, sposobnosti, smo iz različnih kultur … V stik z drugačnostjo prihajamo tudi na šoli, saj jo obiskujejo zelo različni učenci. Drugačnost med mladimi moramo postaviti kot izziv, ne pa nekaj, česar bi se bilo treba bati. V šolskem letu 2018/2019 je naša šola prvič pristopila k sodelovanju v projektu »Korak k sončku«, saj tudi našo šolo obiskujejo učenci s posebnimi potrebami in tujejezični učenci, ki prihajajo iz drugih kulturnih okolij.

Prvič smo se družili z učenci drugega in četrtega razreda Podružnične šole s posebnimi potrebami ter učiteljico Matejo Ivančič Leban, se spoznavali ter se zabavali z igrami s padalom pri uri športne vzgoje. Bila je sproščena in zabavna ura.

Polonca Torkar Leban, koordinator projekta