Tel: 05 380 12 00 os.tolmin@guest.arnes.si

V ponedeljek, 8. 1. 2018, smo si ogledali opero Glasbena hiša.
Spoznali smo deklico Martino, ki jo je noč popeljala v Glasbeno hišo, kjer so se ji predstavili njeni prebivalci in ji povedali veliko več kot samo svoje zgodbe.
Glasbena hiša, poleg pedagoškega koncepta (glasbeno opismenjevanje, spoznavanje osnov glasbe), nosi tudi druga bolj ali manj očitna sporočila, ki se nanašajo na vzgojo (medsebojno spoštovanje, strpnost, sodelovanje…), na umetnost (operno petje, pomen umetnosti v življenju), kakor tudi na splošen odnos do življenja v smislu pozitivnega razreševanja problemov in ustvarjanja novega in dobrega.

Na koncu predstave smo se z nastopajočimi tudi spoznali in se poslikali.