PRISPEVKI

PŠIUOPP: TERAPEVTSKO JAHANJE

Še zadnje sončne jesenske dneve so učenci s posebnimi potrebami izkoristili za jahanje, ki je ena izmed njihovih najljubših dejavnosti. O tem pričajo iskrice veselja, ki se pojavijo v njihovih očeh vedno, ko jim učiteljice rečejo: »Jutri gremo jahat, primerno se...

read more

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ LOGIKE

V četrtek, 24. 9. 2020, je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje iz logike. Tekmovanja se je udeležilo 60 učencev in učenk razredne stopnje pod mentorstvom učiteljic Melite Drol, Špele Borovničar in Kristine Kragelj ter 28 učencev in učenk predmetne stopnje pod...

read more

OBISK KOBARIŠKEGA MUZEJA IN KOLOVRATA

V petek, 9. 10. 2020,  smo se učenci 9. razreda udeležili izobraževanja o dediščini 1. svetovne vojne, v okviru projekta »Walk of Peace«. Ob prihajajoči obletnici 12. soške ofenzive smo obiskali muzej 1. svetovne vojne v Kobaridu in vojaški muzej na Kolovratu....

read more

PŠIUOPP: PRIZNANJE ZA GLASILO

Glasilo RAD IMEJ Glasilo Rad imej Podružnične šole za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami neprekinjeno izhaja vsako leto junija že več kot četrt stoletja. Zadnjih osem let sta mentorja Nuša Rutar za zasnovo ter vsebinski del in Lucijan Lavrenčič...

read more

PŠ KAMNO – TEDEN OTROKA

Ob tednu otroka smo na PŠ Kamno tudi letos preživeli kakšen dan malo drugače kot običajno. V začetku tedna, smo se pridružili učencem centralne šole Tolmin in si z njimi ogledali risanko: 1. in 2. razred Pripovedke iz živalskega kraljestva, 3. in 4. razred pa risanko...

read more

OBVESTILA

Spletni izobraževalni seminar za starše: Vzgoja za internet

Safe.si bo 20. oktobra ob 18. uri pripravil 60 minutni spletni seminar na temo varne uporabe interneta za starše otrok od 1. do 6. razreda. Sodelovala bosta Safe.si predavatelja Tjaša Jerman Kuželički in dr. Benjamin Lesjak. Na spletnem seminarju »Vzgoja za internet«...

DELO NA DALJAVO 19.10. – 23.10.

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se bo pouk od 19.10. do 23.10.2020 izvajal prilagojeno: učenci od 1. do 5. razreda se izobražujejo v šoli, učenci od 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo, vsi programi...

Izvajanje VIZ dela od 19. do 23.10.2020

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se bo pouk od 19.10. do 23.10.2020 izvajal prilagojeno: učenci od 1. do 5. razreda se izobražujejo v šoli, učenci od 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo. Vsi programi...

ROKOVNIK za šolsko leto 2021/22

Na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje znanost in šport je bil objavljen Rokovnik za prijavo in izvedbo vpisa v srednje šole za š.l. 2021/22. Pomembnejše datume smo objavili na šolski spletni strani v zavihku Učenci - Karierna orientacija. Objavila: Renata...

APLIKACIJA KOBI

V knjižnici Cirila Kosmača Tolmin lahko po predhodnem dogovoru preizkusite aplikacijo KOBI. Aplikacija je namenjena otrokom, ki nočejo brati, berejo počasi, nenatančno, prebranega besedila ne razumejo, zamenjujejo črke ali se ob branju težko zberejo. V aplikaciji...

POGOVORNE URE

Spoštovani starši! Zaradi priporočil MIZŠ in NIJZ se pogovorne ure izvajajo po predhodnem dogovoru z učitelji: osebno v šoli, v popoldanskem času, po telefonu, preko video konference. Za način in termin izvedbe lahko kontaktirate učitelje preko elektronske pošte ali...

Dijaška ulica 12b

5220 Tolmin

Telefon:
05 380 12 00

Mobilni telefon:
051 375 750

Davčna številka:
27755975

Matična številka :
5272653

TRR:
01328-6030683919

e-pošta:
os.tolmin@guest.arnes.si

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN

Naslov: Dijaška ulica 12b, 5220 Tolmin  

Telefon: 05 380 12 00

Telefax: 05 380 12 18  

Davčna številka: SI27755975

Matična številka: 5272653

TRR: 01328-6030683919

e-pošta: os.tolmin@guest.arnes.si

 

OSNOVNO ŠOLO FRANCETA BEVKA TOLMIN je ustanovila OBČINA TOLMIN z aktom št. 026 – 10/91 z dne 11.07.1991. Poleg centralne šole v Tolminu ima še Podružnično šolo ANTON MAJNIK v Volčah in Podružnično šolo Kamno. S 1.9.2005 se naši šoli z aktom o priključitvi pridruži še Center za izobraževanje in usposabljanje Tolmin. S šolskim letom 2006/2007 smo podružnično šolo tudi fizično preselili na centralno šolo. Šola ima status podružnične šole, njeno uradno ime se glasi Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. Na šoli je 600 učencev, od tega na centralni šoli 505 učencev, na podružnični šoli Anton Majnik 45 učencev, na podružnični šoli Kamno 19 in na podružnični šoli za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami 31 učencev.

Ravnateljica: Petra Vitez Costantini – tel.: 05 / 3801 202

Pomočnici ravnateljice: Jana Ipavec, Judita Fon Špolad – tel.: 05 / 3801 201

Tajnik VIZ VI: Manca Janež – tel.: 05 / 3801 200

Računovodstvo: Tanja Mugerli, Tjaša Costantini, Anka Benedetič – tel.: 05 / 3801 203

Organi šole: Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Nada Bellomo, Anka Kavčič, Janja Hadalin), pet predstavnikov šole (Dolores Bončina – predsednica, Dolores Fon-Bon, Bojana Pitamic Rojc, Nuša Rutar, Liljana Drole) in trije predstavniki staršev (Tjaša Poljak, Primož Barbič, Sara Tišma). 

Strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki. Skupnost učencev: je organizirana v oddelčne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev.