PRISPEVKI

KORONAŠOLA

TEKOČE NOVICE IZ KORONAŠOLE…

NARAVOSLOVNI DAN: DAN ZDRAVJA

Učenci 6., 7., 8. in 9. razreda so imeli v torek, 31.3.2020 prvi naravoslovni dan na daljavo. Tema je bila aktualna - coronavirus Delo na domu je bilo razdeljeno na teoretični in praktični del. in 9. razred Pri teoretičnem delu so učenci spoznali zgradbo coronavirusa,...

PLAKAT NA TEMO: MOJ ODNOS OKOLJA

V 6. A razredu smo obravnavali temo: moj odnos do okolja. Pogovarjali in razmišljali smo o tem, kaj lahko sami storijo za naravo. Prišli smo na idejo o plakatu, ki bo ljudi naprošal, da odnesejo rokavico ( pri kruhu, sadju) domov. Doma jo lahko na različne načine...

1. A – KORAK K SONČKU – GOSPODINJSKA OPRAVILA

Skupaj z nekaterimi učenci Podružnične šole za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami smo se preizkusili v gospodinjskih opravilih, in sicer likanju in pospravljanju. Ugotovili smo, da ja malo otrok že kdaj poprijelo za likalnik. Zato smo skupaj...

OBVESTILA

OBRAČUN STORITEV

Spoštovani starši, V prihodnjih dneh boste po pošti prejeli obračun šolskih storitev za marec 2020. V kolikor imate kakršno koli vprašanje glede obračuna, prosimo pošljite e-mail na tjasa.costantini@os-tolmin.si in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času. Prosimo...

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 3.-5.RAZRED

Spoštovani starši! Ob začetku šolskega leta ste dobili varnostno kodo za dostop do osebnih podatkov za vašega otroka pri eAsistentu. S to kodo ste si verificirali GDPR račun in kontaktne podatke. Odprt imate brezplačni osnovni paket eAsistenta za starše, kjer lahko...

BRALNA ZNAČKA NA DALJAVO

Dragi učenke in učenci, prepričana sem, da ste v tem času prebrali že veliko knjig. Zaradi izrednih razmer in negotovega datuma vrnitve v šolo sem se odločila, da mi lahko knjige za bralno značko pripovedujete tudi preko brezplačnih aplikacij Messinger, Viber in...

OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 6.-8.RAZRED

Spoštovani starši! Preko predstavnikov sveta staršev smo vas 25.3.2020 prosili, če skupaj s svojim otrokom izbrane obvezne in neobvezne izbirne predmete vnesete v eAsistenta ali pa jih po mailu (renata.perincic@guest.arnes.si) sporočite šolski pedagoginji. Še vedno...

NAGOVOR RAVNATELJA

Kako ste kaj, dragi naši učenci? Mineva drugi teden od zaprtja šol. Če smo v začetku menili, da se bomo po 14 dneh zopet sešli, sedaj vemo, da temu ni tako. Za zdravje na vseh je pomembno, da še naprej ostanemo doma, da se ne družimo z drugimi in da upoštevamo...

Dijaška ulica 12b

5220 Tolmin

Telefon:
05 380 12 00

Davčna številka:
27755975

Matična številka :
5272653

TRR:
01328-6030683919

e-pošta:
os.tolmin@guest.arnes.si

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN

Naslov: Dijaška ulica 12b, 5220 Tolmin  

Telefon: 05 380 12 00

Telefax: 05 380 12 18  

Davčna številka: SI27755975

Matična številka: 5272653

TRR: 01328-6030683919

e-pošta: os.tolmin@guest.arnes.si

 

OSNOVNO ŠOLO FRANCETA BEVKA TOLMIN je ustanovila OBČINA TOLMIN z aktom št. 026 – 10/91 z dne 11.07.1991. Poleg centralne šole v Tolminu ima še Podružnično šolo ANTON MAJNIK v Volčah in Podružnično šolo Kamno. S 1.9.2005 se naši šoli z aktom o priključitvi pridruži še Center za izobraževanje in usposabljanje Tolmin. S šolskim letom 2006/2007 smo podružnično šolo tudi fizično preselili na centralno šolo. Šola ima status podružnične šole, njeno uradno ime se glasi Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. Na šoli je 565 učencev, od tega na centralni šoli 486 učencev, na podružnični šoli Anton Majnik 24 učencev, na podružnični šoli Kamno 17 in na podružnični šoli za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami 38 učencev.

Ravnatelj: Vladimir Mavri – tel.: 05 / 3801 202

Pomočnik ravnatelja: Alenka Kragelj, Judita Fon Špolad – tel.: 05 / 3801 201

Tajnik VIZ VI: Manca Janež – tel.: 05 / 3801 200

Računovodstvo: Tanja Mugerli, Tjaša Costantini, Anka Benedetič – tel.: 05 / 3801 203

Organi šole: Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Nada Bellomo, Anka Kavčič, Janja Hadalin), pet predstavnikov šole (Dolores Bončina – predsednica, Dolores Fon-Bon, Bojana Pitamic Rojc, Nuša Rutar, Liljana Drole) in trije predstavniki staršev (Tjaša Poljak, Primož Barbič, Sara Tišma). 

Strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki. Skupnost učencev: je organizirana v oddelčne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev.