PRISPEVKI

IZLET NA BLEGOŠ

Zadnjo toplo in sončno soboto v septembru smo planinci  3.-5. razreda  iz Tolmina, Volč in Kamnega izkoristili  planinski izlet. Z avtobusom smo se odpeljali do smučišča Cerkno,  od tam pa nadaljevali po poti proti Blegošu. Vodil nas je vodnik Simon. Pot ni bila...

EVROPSKI  ŠPORTNI  DAN  NA  OŠ FRANCETA  BEVKA TOLMIN

V  letošnjem šolskem letu 2020/2021 smo  se  učenci 2. a razreda pridružili Evropskemu športnemu dnevu, ki je potekal 25. septembra. Gibalne dejavnosti in aktivnosti smo izvajali preko celega tedna. Prilagajali smo jih vremenskim razmeram. Pri izvajanju dejavnosti smo...

PŠIUOPP: NARAVOSLOVNI DAN – ŽIVALSKI VRT

V četrtek, 24.septembra smo bili v živalskem vrtu v Ljubljani. Videli smo veliko zelo zanimivih živali. Najboljši pa je bil slon. Tudi malica je bila dobra, da o sladoledu ne govorimo. Učenci, učenke in spremljevalke posebnega programa

OBVESTILA

BRALNI PROJEKT V PRVEM TRILETJU/ PRVI CIKEL BRALNEGA TRENINGA

V ponedeljek, 21. 9. bomo pričeli z bralnim projektom za učence prvih treh razredov. Pripravili smo bralne dejavnosti, s katerimi bo lahko vsak učenec izboljšal branje in razumevanje prebranega. Potekal bo 4 tedne, 4 dni v tednu, učenci bodo brali 4 minute in s...

NACIONALNI TEDEN SKUPNEGA BRANJA

V šolski knjižnici bomo dogodek obeležili z uro pravljic za vse razrede in programe, sledili ji bodo ustvarjalne delavnice in razgovori. Delovni naslov bo Pravljica - literatura za vse generacije. Skušali bomo razbiti mit, da je pravljica zvrst, ki je primerna le za...

PLANINSKI KROŽEK

Planinski krožek na šoli deluje že vrsto let. Družimo se na izletih, planinskih taborih, srečanjih na plezalni steni, spoznavamo osnove orientacije in včasih se podamo tudi v kakšno jamo. Izleti potekajo večinoma ob sobotah, ostale aktivnosti pa tudi med tednom...

Dijaška ulica 12b

5220 Tolmin

Telefon:
05 380 12 00

Mobilni telefon:
051 375 750

Davčna številka:
27755975

Matična številka :
5272653

TRR:
01328-6030683919

e-pošta:
os.tolmin@guest.arnes.si

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN

Naslov: Dijaška ulica 12b, 5220 Tolmin  

Telefon: 05 380 12 00

Telefax: 05 380 12 18  

Davčna številka: SI27755975

Matična številka: 5272653

TRR: 01328-6030683919

e-pošta: os.tolmin@guest.arnes.si

 

OSNOVNO ŠOLO FRANCETA BEVKA TOLMIN je ustanovila OBČINA TOLMIN z aktom št. 026 – 10/91 z dne 11.07.1991. Poleg centralne šole v Tolminu ima še Podružnično šolo ANTON MAJNIK v Volčah in Podružnično šolo Kamno. S 1.9.2005 se naši šoli z aktom o priključitvi pridruži še Center za izobraževanje in usposabljanje Tolmin. S šolskim letom 2006/2007 smo podružnično šolo tudi fizično preselili na centralno šolo. Šola ima status podružnične šole, njeno uradno ime se glasi Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. Na šoli je 600 učencev, od tega na centralni šoli 505 učencev, na podružnični šoli Anton Majnik 45 učencev, na podružnični šoli Kamno 19 in na podružnični šoli za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami 31 učencev.

Ravnateljica: Petra Vitez Costantini – tel.: 05 / 3801 202

Pomočnici ravnateljice: Jana Ipavec, Judita Fon Špolad – tel.: 05 / 3801 201

Tajnik VIZ VI: Manca Janež – tel.: 05 / 3801 200

Računovodstvo: Tanja Mugerli, Tjaša Costantini, Anka Benedetič – tel.: 05 / 3801 203

Organi šole: Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Nada Bellomo, Anka Kavčič, Janja Hadalin), pet predstavnikov šole (Dolores Bončina – predsednica, Dolores Fon-Bon, Bojana Pitamic Rojc, Nuša Rutar, Liljana Drole) in trije predstavniki staršev (Tjaša Poljak, Primož Barbič, Sara Tišma). 

Strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki. Skupnost učencev: je organizirana v oddelčne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev.