PRISPEVKI

PRVI ŠPORTNI DAN TRETJEŠOLCEV

V četrtek, 12.9.2019, so učenci tretjih razredov imeli športni dan. Lahko bi ga poimenovali tudi obvodni dan, saj jih je pot vodila od šole do Sotočja, čez Tolminko, ob Soči in jezeru na Mostu na Soči, kjer je bil tudi končni cilj. Pot je bila zanimiva, poučna in...

PRVI ŠOLSKI DAN NA PŠ KAMNO

Na Kamnem je letos šolski prag prvič prestopilo sedem prvošolcev. Na prvi šolski dan so jim učenci višjih razredov pripravili poseben sprejem, kjer so jim prikazali, kako je bilo v šoli včasih in kako pouk poteka danes. Po razdelitvi rutic so starši in starejši učenci...

SPREJEM PRVOŠOLCEV V VOLČAH

Na prvi šolski dan smo v Volčah sprejeli 8 prvošolcev. Pred šolo so se poslovili od prijateljev iz vrtca, nato so smelo zakorakali v šolo, kjer jih je pričakalo 32 novih prijateljev. S starši so si ogledali igrico, v kateri sta nastopala dva učitelja. Prvi je bil zelo...

OBVESTILA

MOŽNOSTI PLAČILA STROŠKOV STORITEV

Spoštovani starši, obveščamo vas, da je več možnosti plačila šolskih storitev, in sicer: Tiskani UPN nalog je klasična položnica in jo prejmete po navadni pošti. Obvestilo o računu na e-mail je klasična položnica na e-mail (v .pdf obliki, ni tiskane položnice po...

PEŠBUS BO TUDI LETOS SPODBUJAL K AKTIVNEMU PRIHODU UČENCEV V ŠOLO

Po lanskoletni uspešni izvedbi pilotnega preizkusa organizirane skupne hoje v šolo s projektom Pešbus nadaljujemo tudi v letošnjem šolskem letu, prav tako v okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki tokrat poteka prav pod sloganom Gremo peš! Ob podpori Inštituta za...

PREVOZI, POPOLDANSKA MALICA

Obvestila: Popoldanskega prevoza iz Tolmina na Kamno ob 15.12 ne bo več. Učenci naj pravočasno čakajo na prevoz. Z naslednjim tednom bo tudi popoldanska malica. Vodstvo

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA – TRETJI PREDMET

Minister je 2.9.2019 objavil sklep o izboru tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali nacionalno preverjanje znanja v šol. letu 2019/20. Za našo šolo je to angleščina.

RAZPORED RODITELJSKIH SESTANKOV

Roditeljski sestanki bodo potekali v matičnih učilnicah. 6. in 8. razred ima pred roditeljskim sestankom predavanje o pomenu ceplenja proti virusu HPV, ki ga bosta izvajali Maruša Kunaver Tašič, dr. med., spec. ped., in Polona Gerčar Vičič, dr. med., spec, gin. in...

Dijaška ulica 12b

5220 Tolmin

Telefon:
05 380 12 00

Davčna številka:
27755975

Matična številka :
5272653

TRR:
01328-6030683919

e-pošta:
os.tolmin@guest.arnes.si

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN

Naslov: Dijaška ulica 12b, 5220 Tolmin  

Telefon: 05 380 12 00

Telefax: 05 380 12 18  

Davčna številka: SI27755975

Matična številka: 5272653

TRR: 01328-6030683919

e-pošta: os.tolmin@guest.arnes.si

 

OSNOVNO ŠOLO FRANCETA BEVKA TOLMIN je ustanovila OBČINA TOLMIN z aktom št. 026 – 10/91 z dne 11.07.1991. Poleg centralne šole v Tolminu ima še Podružnično šolo ANTON MAJNIK v Volčah in Podružnično šolo Kamno. S 1.9.2005 se naši šoli z aktom o priključitvi pridruži še Center za izobraževanje in usposabljanje Tolmin. S šolskim letom 2006/2007 smo podružnično šolo tudi fizično preselili na centralno šolo. Šola ima status podružnične šole, njeno uradno ime se glasi Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. Na šoli je 565 učencev, od tega na centralni šoli 486 učencev, na podružnični šoli Anton Majnik 24 učencev, na podružnični šoli Kamno 17 in na podružnični šoli za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami 38 učencev.

Ravnatelj: Vladimir Mavri – tel.: 05 / 3801 202

Pomočnik ravnatelja: Alenka Kragelj, Judita Špolad – tel.: 05 / 3801 201

Tajnik VIZ VI: Manca Janež – tel.: 05 / 3801 200

Računovodstvo: Tjaša Costantini, Tanja Mugerli, Anka Benedetič – tel.: 05 / 3801 203

Organi šole: Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Nada Bellomo, Anka Kavčič, Janja Hadalin), pet predstavnikov šole (Dolores Bončina – predsednica, Dolores Fon-Bon, Bojana Pitamic Rojc, Nuša Rutar, Liljana Drole) in trije predstavniki staršev (Tjaša Poljak, Dragomir Rijavec, Sara Tišma Kiš). 

Strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki. Skupnost učencev: je organizirana v oddelčne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev.