PRISPEVKI

PŠIUOPP: Strokovna ekskurzija

STROKOVNA EKSKURZIJA Včerajšnji dan, 2.7.2019,  smo na PŠIUOPP izkoristili za strokovno ekskurzijo. Navsezgodaj smo se odpravili v Ljubljano v URI Soča, kjer so nas nadvse prijazno sprejeli in nam razkazali velik del rehabilitacijske robotike in inženiringa. Navdušeni...

PŠIUOPP: Slaba volja v Dolenji Trebuši

V  četrtek, 20.6.2019, smo se učenke in učenci gledališkega krožka PŠIUOPP  predstavili z igrico Slaba volja tudi vrstnikom OŠ Dušana Muniha Most na Soči, Podružnična šola Dolenja Trebuša. Učenke in  učenci od 1.  do 4. razreda, otroci iz vrtca in njihove učiteljice...

S KRATIVNIM PLAKATOM POKAZALI, DA JE NIZKOOGLJIČNO RES ODLIČNO

Z učenci 2. a razreda Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin smo se pod mentorstvom Polonce Torkar Leban in Mojce Torkar Pahor prijavili v projekt »Mladi v svetu energije«, ki ga razpisuje GEN energije Krško v sodelovanju s programom Ekošola. Raziskovali smo na temo...

OBVESTILA

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV ZA ŠOL. LETO 2019/20

Spoštovani starši! Tudi v naslednjem šolskem letu si lahko vaš otrok izposodi učbenike iz šolskega učbeniškega sklada. Izposojevalnino v celoti krije MIZŠ. Če ne želite prejeti učbeniškega kompleta, vas prosimo, da to sporočite v šolo, sicer pa bomo za vse naše učence...

DOPOLDANSKE PU – 13.6.2019

V četrtek, 13.6.2019, odpadejo dopoldanske pogovorne ure učiteljici Eriki Šturm. Hvala za razumevanje.

KNJIGA HAIKU POEZIJE

Izšla je nova knjiga haiku poezije, ki nosi naslov Rastem kot drevo. Iskrene čestitke vsem, ki imate v njej objavljeno svojo pesem, in tudi gospodu Štucinu za mentorstvo. Predstavitev zbirke za učence bo zadnji šolski dan. Vsi, ki bi želeli kupiti knjigo, se zglasite...

Dijaška ulica 12b

5220 Tolmin

Telefon:
05 380 12 00

Davčna številka:
27755975

Matična številka :
5272653

TRR:
01328-6030683919

e-pošta:
os.tolmin@guest.arnes.si

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN

Naslov: Dijaška ulica 12b, 5220 Tolmin  

Telefon: 05 380 12 00

Telefax: 05 380 12 18  

Davčna številka: SI27755975

Matična številka: 5272653

TRR: 01328-6030683919

e-pošta: os.tolmin@guest.arnes.si

 

OSNOVNO ŠOLO FRANCETA BEVKA TOLMIN je ustanovila OBČINA TOLMIN z aktom št. 026 – 10/91 z dne 11.07.1991. Poleg centralne šole v Tolminu ima še Podružnično šolo ANTON MAJNIK v Volčah in Podružnično šolo Kamno. S 1.9.2005 se naši šoli z aktom o priključitvi pridruži še Center za izobraževanje in usposabljanje Tolmin. S šolskim letom 2006/2007 smo podružnično šolo tudi fizično preselili na centralno šolo. Šola ima status podružnične šole, njeno uradno ime se glasi Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. Na šoli je 565 učencev, od tega na centralni šoli 486 učencev, na podružnični šoli Anton Majnik 24 učencev, na podružnični šoli Kamno 17 in na podružnični šoli za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami 38 učencev.

Ravnatelj: Vladimir Mavri – tel.: 05 / 3801 202

Pomočnik ravnatelja: Alenka Kragelj, Judita Špolad – tel.: 05 / 3801 201

Tajnik VIZ VI: Manca Janež – tel.: 05 / 3801 200

Računovodstvo: Tjaša Costantini, Tanja Mugerli, Anka Benedetič – tel.: 05 / 3801 203

Organi šole: Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Nada Bellomo, Anka Kavčič, Janja Hadalin), pet predstavnikov šole (Dolores Bončina – predsednica, Dolores Fon-Bon, Bojana Pitamic Rojc, Nuša Rutar, Liljana Drole) in trije predstavniki staršev (Tjaša Poljak, Dragomir Rijavec, Sara Tišma Kiš). 

Strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki. Skupnost učencev: je organizirana v oddelčne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev.