DOBRODOŠLI SPET V ŠOLI, DRAGI UČENCI!

PRISPEVKI

PŠ KAMNO: Športni dan – pohod na Selce

Končno so se v šolo vrnili vsi učenci in na PŠ Kamno smo toplo sonce hitro izkoristili ter izvedli spomladanski športni dan. Odpravili smo se po stari poti Kamno – Selce. Na poti smo si ogledali vas Kamno s ptičje perspektive in Tolminsko kotlino, na koncu pa bili...

PŠIUOPP: Učenci 1. triletja spet v šoli

Prišli smo nazaj. Končnooo! Vsi smo že težko čakali, kdaj bomo spet prišli v šolo. Pogrešali smo drug drugega, pa tudi šolsko delo. Saj veste, v šoli je vse bolj zabavno in čas kar zbeži. In še to vam povemo: »Tudi domačih nalog ni. Juhej!« En lep šolski pozdrav vam...

PŠ KAMNO: PONOVNO V ŠOLSKIH KLOPEH

V ponedeljek, 18.5., je naša šola po osmih tednih pouka na daljavo zopet odprla svoja vrata. Ta dan je bil za nas skoraj kot 1. šolski dan. Prišli smo z mešanimi občutki, z malce strahu, negotovosti  in tesnobe, kako bo vse skupaj potekalo, a kljub temu z veliko...

OBVESTILA

Obvestilo za učence 9. razreda

Spoštovani učenci! V ponedeljek, 25. 5. 2020 se tudi za vas ponovno začenja pouk v šoli. Mi se vas veselimo in upamo, da se tudi vi. Pouk bo potekal nekoliko drugače, kot ste bili vajeni, predvsem je pomembno, da ves čas skrbite za lastno varnost in ne ogrožate...

VPIS V SREDNJO ŠOLO: STANJE PRIJAV PO SREDNJIH ŠOLAH

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport so objavili stanje prijav po srednjih šolah. Z učenci, ki so prijavljeni na šolah z več učenci, kot je razpisanih mest za 1. letnik, se bom posebej pogovorila. Število ni dokončno, saj lahko...

SPREMENJENI ŠOLSKI PREVOZI OD 25.5. DALJE

Jutranji prihodi – kombi Roner: 7.15 Ljubinj - 7.20 Prapetno - 7.25 Poljubinj - 7.30  Tolmin 7.30 Tolmin – (AP) - 7.40 Volče -7.45 Volarje - 7.50 Kamno Popoldanski odhodi – kombi Roner 12.40          Tolmin – Zatolmin – Dolje – Volarje - Kamno 13.00          Tolmin –...

Starši devetih razredov – obrazci

Spoštovani učenci in starši! Kot ste že slišali, MIZŠ pripravlja ponovno odprtje šol v določenem deležu. Danes ste že prejeli anketo o pogojih pri ponovnem vstopu v šolo. Prosim, da jo čim prej izpolnite skupaj s starši. Pošiljam vam še dva obrazca. Prvi obrazec –...

Dijaška ulica 12b

5220 Tolmin

Telefon:
05 380 12 00

Davčna številka:
27755975

Matična številka :
5272653

TRR:
01328-6030683919

e-pošta:
os.tolmin@guest.arnes.si

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN

Naslov: Dijaška ulica 12b, 5220 Tolmin  

Telefon: 05 380 12 00

Telefax: 05 380 12 18  

Davčna številka: SI27755975

Matična številka: 5272653

TRR: 01328-6030683919

e-pošta: os.tolmin@guest.arnes.si

 

OSNOVNO ŠOLO FRANCETA BEVKA TOLMIN je ustanovila OBČINA TOLMIN z aktom št. 026 – 10/91 z dne 11.07.1991. Poleg centralne šole v Tolminu ima še Podružnično šolo ANTON MAJNIK v Volčah in Podružnično šolo Kamno. S 1.9.2005 se naši šoli z aktom o priključitvi pridruži še Center za izobraževanje in usposabljanje Tolmin. S šolskim letom 2006/2007 smo podružnično šolo tudi fizično preselili na centralno šolo. Šola ima status podružnične šole, njeno uradno ime se glasi Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. Na šoli je 565 učencev, od tega na centralni šoli 486 učencev, na podružnični šoli Anton Majnik 24 učencev, na podružnični šoli Kamno 17 in na podružnični šoli za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami 38 učencev.

Ravnatelj: Vladimir Mavri – tel.: 05 / 3801 202

Pomočnik ravnatelja: Alenka Kragelj, Judita Fon Špolad – tel.: 05 / 3801 201

Tajnik VIZ VI: Manca Janež – tel.: 05 / 3801 200

Računovodstvo: Tanja Mugerli, Tjaša Costantini, Anka Benedetič – tel.: 05 / 3801 203

Organi šole: Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Nada Bellomo, Anka Kavčič, Janja Hadalin), pet predstavnikov šole (Dolores Bončina – predsednica, Dolores Fon-Bon, Bojana Pitamic Rojc, Nuša Rutar, Liljana Drole) in trije predstavniki staršev (Tjaša Poljak, Primož Barbič, Sara Tišma). 

Strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki. Skupnost učencev: je organizirana v oddelčne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev.