PRISPEVKI

ŠOLA V NARAVI, 7. C, PRIHOD DOMOV

Spoštovani starši! Obveščamo vas, da se bomo domov vrnili okoli 15.30. Prosiva, da svoje otroke počakate na parkirišču za šolo. Se vidimo kmalu! učiteljici Dolores in Martina

ŠOLA V NARAVI, 7. C, 4. DAN

Naše bivanje v domu Rak se izteka, vendar naših dogodivščin še ni konec. Danes smo se preizkusili v plezanju. Na začetku smo s strahom poslušali navodila učiteljev in nihče se sprva ni upal javiti, da bo poskusni zajček. A ko smo šli prvič, smo šli  še drugič, pa še...

ŠOLA V NARAVI, 7. C, TRETJI DAN

Vsi smo zdravi, vreme je jasno in imamo se krasno! No, vse to že veste! Tu nas na vse pretege hvalijo, kako smo pridni. Pri vsaki dejavnosti resno sodelujemo, upoštevamo navodila učiteljev in pridno pospravljamo naše sobe. Danes smo skoraj vsi dobili 10! Spoznali smo,...

ŠOLA V NARAVI, 7. C, 2. DAN

Naše raziskovanje krasa in kraških pojavov se veselo nadaljuje. Vsi smo zdravi pa tudi vreme nam je naklonjeno, saj nas zimski sonček prijetno greje. Dopoldan smo obiskali Unško koliševko. Veste, kaj je to? To je udorna kraška jama z navpičnimi stenami. Res nam je...

OBVESTILA

DOPOLDANSKE PU – 24.1.2020

V petek, 24.1.2020,  odpadejo dopoldanske pogovorne ure učiteljici Dolores Fon Bon in Meti Prezelj Manfreda. Hvala za razumevanje.

DOPOLDANSKE PU – 23.1.2020

V četrtek, 23.1.2020, odpadejo dopoldanske pogovorne ure učiteljici Renati Šavli in Ani Rejec. Hvala za razumevanje.

DOPOLDANSKE PU – 22.1.2010

V sredo, 22.1.2020, odpadejo dopoldanske pogovorne ure učiteljici Petri Drnovšček. Hvala za razumevanje.

DOPOLDANSKE PU – 21.1.2020

V torek, 21.1.2020, odpadejo dopoldanske pogovorne ure učiteljici Mirjam Humar. Hvala za razumevanje.

DOPOLDANSKE PU – 20.1.2020

V ponedeljek, 20.1.2020, bo imela učiteljica Petra Vitez Costantini pogovorne ure 2. šolsko uro namesto 3. šolske ure. Učiteljici Karin Mugerli pa odpadejo pogovorne ure. Hvala za razumevanje.

Dijaška ulica 12b

5220 Tolmin

Telefon:
05 380 12 00

Davčna številka:
27755975

Matična številka :
5272653

TRR:
01328-6030683919

e-pošta:
os.tolmin@guest.arnes.si

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN

Naslov: Dijaška ulica 12b, 5220 Tolmin  

Telefon: 05 380 12 00

Telefax: 05 380 12 18  

Davčna številka: SI27755975

Matična številka: 5272653

TRR: 01328-6030683919

e-pošta: os.tolmin@guest.arnes.si

 

OSNOVNO ŠOLO FRANCETA BEVKA TOLMIN je ustanovila OBČINA TOLMIN z aktom št. 026 – 10/91 z dne 11.07.1991. Poleg centralne šole v Tolminu ima še Podružnično šolo ANTON MAJNIK v Volčah in Podružnično šolo Kamno. S 1.9.2005 se naši šoli z aktom o priključitvi pridruži še Center za izobraževanje in usposabljanje Tolmin. S šolskim letom 2006/2007 smo podružnično šolo tudi fizično preselili na centralno šolo. Šola ima status podružnične šole, njeno uradno ime se glasi Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. Na šoli je 565 učencev, od tega na centralni šoli 486 učencev, na podružnični šoli Anton Majnik 24 učencev, na podružnični šoli Kamno 17 in na podružnični šoli za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami 38 učencev.

Ravnatelj: Vladimir Mavri – tel.: 05 / 3801 202

Pomočnik ravnatelja: Alenka Kragelj, Judita Špolad – tel.: 05 / 3801 201

Tajnik VIZ VI: Manca Janež – tel.: 05 / 3801 200

Računovodstvo: Tanja Mugerli, Tjaša Costantini, Anka Benedetič – tel.: 05 / 3801 203

Organi šole: Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Nada Bellomo, Anka Kavčič, Janja Hadalin), pet predstavnikov šole (Dolores Bončina – predsednica, Dolores Fon-Bon, Bojana Pitamic Rojc, Nuša Rutar, Liljana Drole) in trije predstavniki staršev (Tjaša Poljak, Primož Barbič, Sara Tišma Kiš). 

Strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki. Skupnost učencev: je organizirana v oddelčne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev.