Tel: 05 380 12 00 os.tolmin@guest.arnes.si

PRISPEVKI

PŠ VOLČE IN KAMNO-BIVAKIRANJE NA KAMNEM

Tretje leto zapored smo podružnici Volče in Kamno izvedli bivakiranje učencev na eni od šol. Letos smo se stisnili pod streho v šoli na Kamnem. Dejavnost izvedemo z namenom, da bi spoznavali, da je za prijetno bivanje potrebno res malo materialnega ugodja in predvsem...

1.A – DAN KNJIŽNICE TOLMIN

Obiskali smo Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin, kjer so letos prvič praznovali Dan knjižnice. Bilo je zelo veselo in razigrano. Ogledali smo si Bibliobus in film Do gorskih dobrav ter brali različne knjige. Preizkusili smo tudi prva interaktivna tla  (Active Floor) v...

1. A – ZAKLJUČNO SREČANJE S STARŠI V BREGINJU

Ni pomembno samo to, otroci radi prihajajo v šolo in se v njej dobro počutijo. Pomembno je, da nasmejanih obrazov prihajajo v šolo tudi njihovi starši. Starši so pomemben steber za dobro vzgojo naših otrok. Zavedava se, kako pomembno je sodelovanje s starši in...

POLETNA ŠOLA – 5. RAZRED

Skupine... Hobotnice Tminski kajtarji Napičeni ježki Morske kumarice v solati Mečarice DJ rakci Mavrično...

OBVESTILA

DOPOLDANSKE PU – 18.6.2018

V ponedeljek, 18.6.2018, odpadejo dopoldanske pogovorne ure učitelju Lucijanu Lavrenčiču in Sašu Lebanu. Pogovorne ure odpadejo tudi učiteljici Enisi Bizjak. Hvala za razumevanje.

DOPOLDANSKE PU – 12.6.2108

V torek, 12.6.2018, odpadejo dopoldanske pogovorne ure učiteljici Meliti Drol in Zalki Uršič. Hvala za razumevanje.

Dijaška ulica 12b

5220 Tolmin

Telefon:
05 380 12 00

Davčna številka:
27755975

Matična številka :
5272653

TRR:
01328-603068391

e-pošta:
os.tolmin@guest.arnes.si

Naslov: Dijaška ulica 12b
Kraj: 5220 Tolmin
Telefon: 05 380 12 00
Telefax: 05 380 12 18
Davčna številka: 27755975
Matična številka : 5272653
TRR: 01328-6030683919
e-pošta: os.tolmin@guest.arnes.si

OSNOVNO ŠOLO FRANCETA BEVKA TOLMIN je ustanovila OBČINA TOLMIN z aktom št. 026 – 10/91 z dne 11.07.1991. Poleg centralne šole v Tolminu ima še Podružnično šolo ANTON MAJNIK v Volčah in Podružnično šolo Kamno. S 1.9.2005 se naši šoli z aktom o priključitvi pridruži še Center za izobraževanje in usposabljanje Tolmin. S šolskim letom 2006/2007 smo podružnično šolo tudi fizično preselili na centralno šolo. Šola ima status podružnične šole, njeno uradno ime se glasi Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. Na šoli je 565 učencev, od tega na centralni šoli 486 učencev, na podružnični šoli Anton Majnik 24 učencev, na podružnični šoli Kamno 17 in na podružnični šoli za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami 38 učencev.

Ravnatelj: Vladimir Mavri tel. 05 / 3801 202
Pomočnik ravnatelja: Alenka Kragelj tel. 05 / 3801 201
Judita Špolad tel. 05 / 3801 201
Poslovna sekretarka: Manca Janež tel. 05 / 3801 200
Računovodstvo: Ana Čujec tel. 05 / 3801 203
Tanja Mugerli tel. 05 / 3801 203

Organi šole: Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Nada Bellomo, Anka Kavčič, Janja Hadalin), pet predstavnikov šole (Dolores Bončina – predsednica, Dolores Fon-Bon, Bojana Pitamic Rojc, Nuša Rutar, Liljana Drole) in trije predstavniki staršev (Tjaša Poljak, Dragomir Rijavec, Darja Gorjup Poženel). Strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki. Skupnost učencev: je organizirana v oddelčne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev.