PRISPEVKI

PROJEKT TRAJNOSTNE MOBILNOSTI LETOS TUDI NA NAŠI ŠOLI

V letošnjem šolskem letu se je tudi naša šola pridružila projektu Trajnostne mobilnosti. V projekt se je vključilo 10 oddelkov matične šole, celotna podružnica Kamno, 3 oddelki iz podružnične šole Volče ter oddelki iz Podružnične šole za izobraževanje in usposabljanje...

read more

USTVARJANJE MED EPIDEMJO

POP ART, 4.c i n 5.c Kaj je to pop art? To je umetniško gibanje, ki se je pojavilo sredi petdesetih let. Zanj je značilno, da umetniki uporabljajo žive, močne barve, veliko svetlobe; izdelki so živahni in veseli. Zgledovali smo se po tem gibanju in oblikovali POP ART...

read more

KONEC IZZIVA SUPERMARATON

Maraton se je zaključil, nadaljuje pa se nov izziv: IZZIV - MOČ. Rezultate si lahko ogledate v tabeli: SuperMaraton Prvih 10 učencev, naj se oglasi pri učitelju športa za nagrado in pohvalo.

read more

OBVESTILA

IZVAJANJE POUKA PO POČITNICAH, OD 1. 3. DALJE

Pouk se bo izvajal na enak način kot pred počitnicami, izvajali pa se bodo tudi izbirni predmeti za učence od 7. do 9. razreda, razen izbirna predmeta šport za zdravje in šport za sprostitev, ki ostajata na daljavo v spletni učilnici. Učenci višjih razredov za svojo...

PREHRANA UČENCEV

Spoštovani starši, v petek ste dobili obvestila z navodili o vračanju učencev nazaj v šolske klopi. Pri obvestilu glede prehrane je prišlo do neljube zmede. Obvestilo, da prehrana velja tako, kot je bilo oktobra 2020 velja za 6. - 9.razred. Od 1. - 5. razreda je...

VRAČANJE V ŠOLO

Obvestilo za starše učencev 1. triade Obvestilo za starše učencev 2. in 3. triade Obvestilo za starše učencev PŠ Kamno in PŠ Volče Urnik 6. - 9. razred

VRAČAMO SE V ŠOLO

Vesela novica! V ponedeljek, 15.2.2021 šola ponovno odpira vrata za vse učence. Komaj čakamo, da se vidimo. Vodstvo šole

Dijaška ulica 12b

5220 Tolmin

Telefon:
05 380 12 00

Mobilni telefon:
051 375 750

Davčna številka:
27755975

Matična številka :
5272653

TRR:
01328-6030683919

e-pošta:
os.tolmin@guest.arnes.si

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN

Naslov: Dijaška ulica 12b, 5220 Tolmin  

Telefon: 05 380 12 00

Telefax: 05 380 12 18  

Davčna številka: SI27755975

Matična številka: 5272653

TRR: 01328-6030683919

e-pošta: os.tolmin@guest.arnes.si

 

OSNOVNO ŠOLO FRANCETA BEVKA TOLMIN je ustanovila OBČINA TOLMIN z aktom št. 026 – 10/91 z dne 11.07.1991. Poleg centralne šole v Tolminu ima še Podružnično šolo ANTON MAJNIK v Volčah in Podružnično šolo Kamno. S 1.9.2005 se naši šoli z aktom o priključitvi pridruži še Center za izobraževanje in usposabljanje Tolmin. S šolskim letom 2006/2007 smo podružnično šolo tudi fizično preselili na centralno šolo. Šola ima status podružnične šole, njeno uradno ime se glasi Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. Na šoli je 600 učencev, od tega na centralni šoli 505 učencev, na podružnični šoli Anton Majnik 45 učencev, na podružnični šoli Kamno 19 in na podružnični šoli za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami 31 učencev.

Ravnateljica: Petra Vitez Costantini - tel.: 05 / 3801 202

Pomočnici ravnateljice: Jana Ipavec, Judita Fon Špolad - tel.: 05 / 3801 201

Tajnik VIZ VI: Manca Janež - tel.: 05 / 3801 200

Računovodstvo: Tanja Mugerli, Tjaša Costantini, Anka Benedetič - tel.: 05 / 3801 203

Organi šole: Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Nada Bellomo, Anka Kavčič, Janja Hadalin), pet predstavnikov šole (Dolores Bončina – predsednica, Dolores Fon-Bon, Bojana Pitamic Rojc, Nuša Rutar, Liljana Drole) in trije predstavniki staršev (Mateja Dobravec, Primož Barbič, Sara Tišma). 

Strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki. Skupnost učencev: je organizirana v oddelčne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev.

Za invalide