Tel: 05 380 12 00 os.tolmin@guest.arnes.si

PRISPEVKI

ODBOJKARSKA LIGA SOČA

Uspešno odigran prvi turnir Odbojkarske lige Soča v sezoni 2018/19  V soboto, 1.12.2018, je v Kanalu potekal prvi turnir Odbojkarske lige Soča. Na turnirju so igrale ekipe iz Bovca, Tolmina, Mosta na Soči, Kanala ter dve ekipi iz sosednjega kluba Gen-I Volley. Cilj...

8. RAZRED – CŠOD

Pozdrav izza sosednjih gora. Kje smo? V kotlini, vasi, kraju ali dolini? To je sedaj vprašanje za vas. Mi se imamo fajn, ker dom, kjer bivamo, je kot bohinjski hotel, pokrajina pa lepa. Tudi vreme nas razveseljuje in pridno sodelujemo pri dejavnostih, čeprav moramo...

PŠIUOPP: Prednovoletne dejavnosti

K projektu novoletnih izdelkov sodijo novoletne delavnice in prodajni sejmi. Tudi letos so se nekatere mame naših učenk in učencev  zbirale v mesecu novembru in izdelovale adventne venčke, novoletne venčke in ikebane, pa tudi druge izdelke, pomagal je tudi en očka in...

OBVESTILA

POKLICNA ORIENTACIJA 9. RAZRED – INDIVIDUALNI RAZGOVORI

Individualni razgovori s starši in učenci 9. razreda o poklicni odločitvi bodo v prostorih šolske svetovalne službe v torek, 18.12.2018, od 8.00 do 9.30 in od 15.00 do 17.00. Če vam ura ali datum ne ustrezata, se lahko dogovorimo za drug termin. Pokličite na številko...

POGOVORNE URE – 10.12.2018

V ponedeljek, 10.12.2018, odpadejo dopoldanske pogovorne ure učiteljici Meti Prezelj Manfreda. Popoldanske pogovorne ure odpadejo učiteljici Tanji Klobuča Mavri in Betki Kenda. Hvala za razumevanje.

Dijaška ulica 12b

5220 Tolmin

Telefon:
05 380 12 00

Davčna številka:
27755975

Matična številka :
5272653

TRR:
01328-603068391

e-pošta:
os.tolmin@guest.arnes.si

Naslov: Dijaška ulica 12b
Kraj: 5220 Tolmin
Telefon: 05 380 12 00
Telefax: 05 380 12 18
Davčna številka: 27755975
Matična številka : 5272653
TRR: 01328-6030683919
e-pošta: os.tolmin@guest.arnes.si

OSNOVNO ŠOLO FRANCETA BEVKA TOLMIN je ustanovila OBČINA TOLMIN z aktom št. 026 – 10/91 z dne 11.07.1991. Poleg centralne šole v Tolminu ima še Podružnično šolo ANTON MAJNIK v Volčah in Podružnično šolo Kamno. S 1.9.2005 se naši šoli z aktom o priključitvi pridruži še Center za izobraževanje in usposabljanje Tolmin. S šolskim letom 2006/2007 smo podružnično šolo tudi fizično preselili na centralno šolo. Šola ima status podružnične šole, njeno uradno ime se glasi Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. Na šoli je 565 učencev, od tega na centralni šoli 486 učencev, na podružnični šoli Anton Majnik 24 učencev, na podružnični šoli Kamno 17 in na podružnični šoli za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami 38 učencev.

Ravnatelj: Vladimir Mavri tel. 05 / 3801 202
Pomočnik ravnatelja: Alenka Kragelj tel. 05 / 3801 201
Judita Špolad tel. 05 / 3801 201
Poslovna sekretarka: Manca Janež tel. 05 / 3801 200
Računovodstvo: Tjaša Costantini tel. 05 / 3801 203
Tanja Mugerli tel. 05 / 3801 203

Organi šole: Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Nada Bellomo, Anka Kavčič, Janja Hadalin), pet predstavnikov šole (Dolores Bončina – predsednica, Dolores Fon-Bon, Bojana Pitamic Rojc, Nuša Rutar, Liljana Drole) in trije predstavniki staršev (Tjaša Poljak, Dragomir Rijavec, Darja Gorjup Poženel). Strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki. Skupnost učencev: je organizirana v oddelčne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev.